Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту повітряних ліній електропередачі 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок, правила експлуатації і проведення профілактичних і ремонтних робіт на діючих високовольтних лініях електропередачі будь-яких напруг;
      - порядок приймання в експлуатацію споруджуваних ліній електропередачі;
      - правила експлуатації складних вантажопідйомних механізмів, такелажного оснащення, терміни і методи їх випробовування, технологію опресування, зварювання і паяння мідних, алюмінієвих і сталево-алюмінієвих проводів;
      - області застосування різних способів зварювання;
      - методи контролю якості зварювання металоконструкцій;
      - технічні умови на лісоматеріали;
      - діючі правила оглядів, профілактичних вимірювань і охорони високовольтних ліній;
      - експлуатаційні допуски;
      - коефіцієнти запасу міцності й норми відбракування опор, проводів, тросів, ізоляторів, контактних затискачів, арматури й розрядників, фундаментів і заземлюючих пристроїв;
      - технологію ремонту дерев'яних, металевих і залізобетонних опор, проводів і тросів, арматури;
      - основні технічні характеристики ремонтно-монтажних засобів і пристроїв, машин і механізмів, що застосовуються для ремонту високовольтних ліній електропередачі;
      - електротехніку, основи механіки;
      - навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне обслуговування, ремонт, монтаж і демонтаж ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище із застосуванням спеціальних особливо складних ремонтно-монтажних механізмів, пристроїв, вантажопідйомних машин такелажного оснащення, засобів вимірювань і захисних засобів будь-якої складності.

2.2. Ремонтує струмоведучі частини устаткування, що знаходиться під напругою.

2.3. З'єднує проводи термітним зварюванням.

2.4. Визначає придатність частин і деталей устаткування до їх подальшої експлуатації.

2.5. Здійснює огляд відбраковування і випробовування такелажного устаткування для його подальшої експлуатації.

2.6. Забезпечує заходи щодо безпечного проведення робіт.

2.7. Установлює і знімає захисні заземлення.

2.8. Виконує за кресленнями і ескізами складні роботи з розбирання, складання, регулювання і випробовування конструкцій, що ремонтуються, і підйомно-транспортних механізмів.

2.9. Керує роботами на лініях електропередачі напругою 35 кВ і вище і особливо складними вантажно-розвантажувальними роботами, підготовляє робочі місця і допускає бригаду до роботи.

2.10. Керує підлеглими робітниками.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Затискачі з'єднувальні - монтаж методом термітного зварювання.

5.2. Лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище - заміна ізоляторів і арматури, проводів і тросів; заміна проводу на переходах; верхова ревізія проводу; робота з доторканням до проводів, що знаходяться під напругою; забезпечення безпечного проведення робіт.

5.3. Лінії електропередачі напругою 330 кВ і вище - заміна проводу розщепленої фази.

5.4. Опори металеві на відтяжках - установлення за допомогою падаючої стріли.

5.5. Опори ПЛ 110 кВ і вище - заміна під напругою підтримуючих гірлянд.

5.6. Опори проміжні металеві - складання.

5.7. Проводи і троси - натягування і кріплення їх на анкерних опорах.

5.8. Такелажні засоби і пристрої - ревізія і ремонт, виконання складних вантажно-розвантажувальних робіт.

5.9. Траверси П-подібних дерев'яних опор - заміна за допомогою кронштейнів (перечеплення проводів у горизонтальній площині).

5.10. Траси ПЛ - розчищення від чагарника хімічним способом.

5.11. Фундаменти металевих опор - установлення похилих закладних частин і похилих анкерних болтів перед бетонуванням.