Інструкція для посади "Інженер із зварювання I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер із зварювання I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із зварювання II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики зварювального обладнання;
      - принципи роботи обладнання;
      - нормативні документи з виконання зварювальних робіт;
      - види дефектів зварювання та способи їх усунення;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - нові досягнення у зварювальному виробництві в країні та за її межами;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
      - основи трудового законодавства;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Інженер із зварювання I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер із зварювання I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер із зварювання I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер із зварювання I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням зварювальних робіт, контролює додержання технічних умов та правил з охорони праці.

2.2. Забезпечує ефективне використання обладнання, рівномірну та продуктивну роботу на дільниці.

2.3. Впроваджує нову техніку та технологію зварювального виробництва, аналізує організацію зварювальних робіт, показники використання обладнання, бере участь у розробленні та впроваджує заходи щодо скорочення простоїв, покращення якості виконуваних робіт.

2.4. Веде облік наявності та руху зварювального обладнання.

2.5. Визначає потребу в додатковому обладнанні та матеріалах для зварювального виробництва, складає заявки на них.

2.6. Проводить паспортизацію зварювального обладнання та приладів, облік їх роботи та витрат зварювального матеріалу.

2.7. Забезпечує планово-запобіжний ремонт обладнання.

2.8. Проводить виробничий інструктаж з робітниками-зварювальниками.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер із зварювання I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер із зварювання I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер із зварювання I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер із зварювання I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер із зварювання I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер із зварювання I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер із зварювання I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер із зварювання I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер із зварювання I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер із зварювання I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер із зварювання I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер із зварювання I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер із зварювання I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер із зварювання I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер із зварювання I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер із зварювання I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.