Інструкція для посади "Інструктор-методист з альпінізму", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор-методист з альпінізму" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійне навчання з одержанням відповідної професії. Наявність спортивного розряду з альпінізму. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні матеріали, що визначають напрями та розвиток альпінізму;
      - методику навчання альпіністів;
      - теорію фізичного виховання;
      - основи лікарського контролю та самоконтролю;
      - основи тактичної і психологічної підготовки альпініста;
      - правила надання першої долікарської медичної допомоги;
      - елементи топографії та орієнтування на місцевості;
      - використання радіозв'язку під час спортивних та навчальних сходжень;
      - сучасну систему спортивного тренування;
      - правила та норми безпеки з альпінізму.

1.4. Інструктор-методист з альпінізму призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор-методист з альпінізму підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор-методист з альпінізму керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор-методист з альпінізму під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує навчально-тренувальну роботу в альпіністському таборі (базі).

2.2. Забезпечує проведення альпініад, зборів, експедицій і безпечне проведення цих заходів.

2.3. Аналізує підсумки проведених занять та сходжень, дає рекомендації з покращення підготовки альпіністів.

2.4. Забезпечує проведення рятувальних робіт у горах.

2.5. Організовує комплектування відділень і спортивних груп.

2.6. Проводить теоретичні та практичні заняття з забезпечення безпеки спортсменів під час сходження.

2.7. Планує та проводить підготовку спортсменів-розрядників.

2.8. Проводить заняття з техніки і тактики альпінізму.

2.9. Видає характеристики альпіністам і інструкторам, які пройшли відповідні етапи підготовки.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор-методист з альпінізму має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор-методист з альпінізму має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор-методист з альпінізму має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор-методист з альпінізму має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор-методист з альпінізму має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор-методист з альпінізму має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор-методист з альпінізму має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор-методист з альпінізму має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор-методист з альпінізму має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор-методист з альпінізму несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор-методист з альпінізму несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор-методист з альпінізму несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор-методист з альпінізму несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор-методист з альпінізму несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор-методист з альпінізму несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор-методист з альпінізму несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.