Інструкція для посади "Ремонтувальник площинних спортивних споруд", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ремонтувальник площинних спортивних споруд" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна освіта безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - норми використання спортивного інвентарю та спортивних споруд;
      - правила пожежної безпеки та санітарно-технічні норми.

1.4. Ремонтувальник площинних спортивних споруд призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ремонтувальник площинних спортивних споруд підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ремонтувальник площинних спортивних споруд керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ремонтувальник площинних спортивних споруд під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасну і якісну підготовку спортивних споруд.

2.2. Бере участь у підготовці площинних спортивних споруд до експлуатації.

2.3. Дбайливо ставиться до спортивного інвентарю і обладнання, своєчасно проводить огляд та ремонт площинних спортивних споруд.

2.4. Забезпечує економне використання водо- та енергоносіїв.

2.5. Відповідає за правильність налагодження і правильну експлуатацію площинних спортивних споруд.

2.6. Бере участь у проведенні капітального та поточного ремонтів площинних спортивних споруд.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ремонтувальник площинних спортивних споруд має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ремонтувальник площинних спортивних споруд має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ремонтувальник площинних спортивних споруд має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ремонтувальник площинних спортивних споруд має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ремонтувальник площинних спортивних споруд має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ремонтувальник площинних спортивних споруд має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ремонтувальник площинних спортивних споруд має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ремонтувальник площинних спортивних споруд має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ремонтувальник площинних спортивних споруд має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ремонтувальник площинних спортивних споруд несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ремонтувальник площинних спортивних споруд несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ремонтувальник площинних спортивних споруд несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ремонтувальник площинних спортивних споруд несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ремонтувальник площинних спортивних споруд несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ремонтувальник площинних спортивних споруд несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ремонтувальник площинних спортивних споруд несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.