Інструкція для посади "Інструктор із спортивного рибальства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор із спортивного рибальства" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження провідних організацій;
      - методичні, нормативні та інструктивні матеріали, різноманітні рибальсько-спортивні знаряддя;
      - основи іхтіології та екології;
      - Правила з риболовного спорту в Україні, Правила любительського та спортивного рибальства у внутрішніх водоймах України.

1.4. Інструктор із спортивного рибальства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор із спортивного рибальства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор із спортивного рибальства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор із спортивного рибальства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасну оренду місць для проведення тренувальних зборів та змагань з усіх видів рибальського спорту шляхом укладання договорів з рибальсько-спортивними базами і стадіонами.

2.2. Відповідає за повну і своєчасну підготовку місць тренування і проведення змагань (стадіонів, баз, водоймищ тощо).

2.3. Контролює працездатність пристроїв та контрольно-вимірювального обладнання, що використовуються на змаганнях.

2.4. Безпосередньо організовує та бере участь у проведенні тренувань та змагань.

2.5. Бездоганно користується рибальсько-спортивним знаряддям і надає практичну і методичну допомогу спортсменам з видів рибальського спорту.

2.6. Проводить інструктаж і контролює виконання спортсменами на тренуваннях та змаганнях правил безпечного виконання вправ з рибальського спорту та поведінки на водоймищі.

2.7. Вимагає від спортсменів на тренуваннях та змаганнях неухильного виконання правил риболовного спорту.

2.8. Вміє практично застосовувати засоби проведення долікарської допомоги.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор із спортивного рибальства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор із спортивного рибальства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор із спортивного рибальства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор із спортивного рибальства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор із спортивного рибальства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор із спортивного рибальства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор із спортивного рибальства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор із спортивного рибальства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор із спортивного рибальства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор із спортивного рибальства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор із спортивного рибальства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор із спортивного рибальства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор із спортивного рибальства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор із спортивного рибальства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор із спортивного рибальства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор із спортивного рибальства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.