Інструкція для посади "Механік з технічних видів спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік з технічних видів спорту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту спортивної техніки;
      - технічні характеристики, конструкторські особливості, режими роботи та правила експлуатації спортивної техніки;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Механік з технічних видів спорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік з технічних видів спорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік з технічних видів спорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік з технічних видів спорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безаварійну і надійну роботу спортивного інвентарю і спортивного устаткування.

2.2. Здійснює технічний нагляд за станом спортивного інвентарю і устаткування та організовує його облік.

2.3. Організовує своєчасний планово-запобіжний та поточний ремонт, підготовку документів на морально застарілий інвентар та обладнання.

2.4. Веде облік робіт, виконаних у процесі ремонту і модернізації спортивного інвентарю та устаткування, контролює їх якість.

2.5. Готує спортивний інвентар до навчально-тренувальних зборів і участі у змаганнях, бере участь в організації навчально-тренувального процесу.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік з технічних видів спорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік з технічних видів спорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік з технічних видів спорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік з технічних видів спорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік з технічних видів спорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік з технічних видів спорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік з технічних видів спорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік з технічних видів спорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік з технічних видів спорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік з технічних видів спорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік з технічних видів спорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік з технічних видів спорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік з технічних видів спорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік з технічних видів спорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік з технічних видів спорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік з технічних видів спорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.