Інструкція для посади "Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ливарника вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову різних моделей вакуумних і відцентрово-вакуумних установок;
      - склад футерувальних матеріалів та їх основні властивості;
      - види футерування плавильних агрегатів;
      - правила шихтування матеріалів;
      - маркування сплавів, які застосовує, склад та їх характеристику;
      - види розкислювачів і флюсів та їх властивості;
      - правила заміряння температури;
      - будову, призначення і умови застосування складної контрольно-вимірювальної апаратури;
      - режими плавлення та заливання легованих сталей, спеціальних та жароміцних сплавів.

1.4. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес плавлення та заливання форм вуглецевими легованими сталями, жароміцними та спеціальними сплавами невідповідальних деталей малого та середнього габариту на вакуумних та відцентрово-вакуумних установках.

2.2. Готує шихту, футерувальні матеріали, футерує плавильний тигель та розливальний ківш.

2.3. Готує вакуумну та відцентрово-вакуумну установку до плавлення.

2.4. Заміряє температуру оптичними електронними приладами та термопарами.

2.5. Відбирає проби металу на аналіз.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.