Інструкція для посади "Заливальник металу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заливальник металу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією заливальника металу 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову кранових та ручних ковшів, тиглів, які застосовує, та їх місткість;
      - будову виливниць та підіймально-транспортних механізмів;
      - спосіб управління розливальним електровізком під час розливання металу в форми та виливниці;
      - способи модифікування та легування чавунів в ковші або жолобі;
      - правила розкислення та витримки металу в ковші під час заливання;
      - призначення і принципи правильного розміщення ливників, випорів, додатків та шлакоуловлювачів у формі;
      - способи заливання форм та раціональні прийоми надівання та знімання жакетів;
      - особливості заливання постійних металевих форм, час витримки та розливання модифікованого чавуну.

1.4. Заливальник металу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заливальник металу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заливальник металу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заливальник металу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заливає чавун, сталь або кольоровий метал з кранових ковшів місткістю до 5 т в форми та виливниці.

2.2. Заливає з ручних і кранових ковшів місткістю до 0,3 т в форми складні тонкостінні відливки.

2.3. Заливає метал в прості та середньої складності форми, установлені на рольгангах, рушійному конвеєрі і в складні великі кокілі.

2.4. Розливає вуглецеві сплави для лиття за виплавлюваними моделями ковшами вручну.

2.5. Установлює виливниці у ливарній канавці та виймає зливки з виливниць.

2.6. Роздає рідкий метал за допомогою розливального електровізка.

2.7. Модифікує та легує чавун у ковші або жолобі шляхом присадки різних компонентів під керівництвом заливальника вищої кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заливальник металу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заливальник металу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заливальник металу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заливальник металу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заливальник металу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заливальник металу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заливальник металу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заливальник металу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заливальник металу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заливальник металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заливальник металу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заливальник металу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заливальник металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заливальник металу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заливальник металу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заливальник металу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Заливання металу в форми: Блоки канатні, кранові та ланцюгові з діаметром понад 500 мм.

5.2. Букси рухомого складу.

5.3. Вкладиші і кришки підшипникові з діаметром понад 150 мм та довжиною понад 200 мм.

5.4. Зубчатки сівалок.

5.5. Виливниці для зливків масою понад 300 кг.

5.6. Колеса ходові мостових кранів.

5.7. Корпуси фрикційних апаратів автозчепів.

5.8. Корпуси передніх і задніх бабок, коробки передач, фартуха, каретки металорізальних верстатів.

5.9. Котли опалювальні (секція котлів).

5.10. Маточини зубчастих коліс.

5.11. Маховики та шківи з діаметром понад 1000 до 2000 мм.

5.12. Мульди розливальних машин.

5.13. Опоки з буртами.

5.14. Кришки циліндрів парових машин і насосів з діаметром понад 500 мм.

5.15. Труби водопровідні.

5.16. Хрестовини сівалок.

5.17. Чаші для зливання шлаку.

5.18. Щити підшипникові з діаметром понад 400 до 1000 мм.