Інструкція для посади "Заливальник металу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заливальник металу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією заливальника металу 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - місткість форми, в яку заливає метал;
      - процес заливання різноманітних форм металами різних марок;
      - правила складання форм;
      - будову та розміщення ливників, випорів та додатків;
      - способи випуску газу із форм і стрижнів;
      - правила кріплення форм;
      - температуру та швидкість заливання металу в різноманітні форми і їх вплив на якість відливок.

1.4. Заливальник металу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заливальник металу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заливальник металу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заливальник металу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заливає чавун, сталь або кольоровий метал з одного або двох кранових ковшів місткістю понад 5 т в форми і виливниці складних відливок.

2.2. Заливає метал в форми, які установлені на рушійному конвеєрі та рольгангах, у складні і особливо складні постійні металеві і піщані форми або розливає леговані та високолеговані сталі у виливниці та кокілі.

2.3. Розливає високолеговані і жароміцні сплави для лиття за виплавлюваними моделями ковшами вручну.

2.4. Перевіряє готовність до розливання різних ковшів та ливникових систем.

2.5. Визначає температуру металу, який заливає в форми.

2.6. Контролює якість відливок.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заливальник металу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заливальник металу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заливальник металу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заливальник металу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заливальник металу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заливальник металу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заливальник металу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заливальник металу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заливальник металу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заливальник металу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заливальник металу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заливальник металу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заливальник металу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заливальник металу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заливальник металу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заливальник металу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Заливання металу в форми: Балки прокатних станів, які охолоджуються водою.

5.2. Блоки циліндрів дизелів.

5.3. Блоки циліндрів паровозів.

5.4. Вали колінчасті.

5.5. Головки автозчепів.

5.6. Горловини конвертерів.

5.7. Деталі корпусні сільськогосподарських машин.

5.8. Колектори всмоктувальні і вихлопні.

5.9. Корпуси великих редукторів.

5.10. Корпуси турбін і насосів.

5.11. Лопаті гідротурбін.

5.12. Маточини комбайнів.

5.13. Маховики та шківи з діаметром понад 2000 мм, з двома-трьома рядами спиць.

5.14. Мульди та хоботи завалочних машин.

5.15. Пальці різального апарату комбайнів.

5.16. Патрубки турбін.

5.17. Поршні всіх типів автомобілів.

5.18. Радіатори опалювальні.

5.19. Рами дизелів.

5.20. Станини великих верстатів і прокатних станів.

5.21. Стояки підшипникові.

5.22. Траверси та полозки великих верстатів.

5.23. Щити підшипникові з діаметром понад 1000 мм.