Інструкція для посади "Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника моделей з епоксидних смол 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та кінематичні схеми деревообробних верстатів різних типів;
      - основні геометричні залежності;
      - розрахунок маси епоксидної смоли, необхідної для заливання форми;
      - правила зважування на технічних вагах;
      - основи органічної хімії в межах роботи, яку виконує;
      - правила поводження з різними реактивами.

1.4. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє та реставрує складні моделі з епоксидних смол.

2.2. Перевіряє розміри моделей за кресленнями на контрольній плиті за допомогою різних інструментів та приладів.

2.3. Складає форму.

2.4. Зв'язує складну арматуру за кресленням та установлює її на основу.

2.5. Розраховує та установлює ливникову систему ти випори, установлює базу під фрезерування з притиранням по плиті.

2.6. Готує та заливає багатомісні складні штампи стиракрилом.

2.7. Готує епоксидні композиції.

2.8. Заливає підготовлену форму, розбирає після витримки, знімає розподільну суміш, здійснює доводку поверхні за шаблонами.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник моделей з епоксидних смол 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Електродотримачі - виготовлення моделей.

5.2. Контейнери складні - виготовлення моделей.

5.3. Контрмоделі, штампи, пристрої складні - виготовлення та реставрація моделей.

5.4. Ложементи складні - виготовлення моделей.

5.5. Перехідники до плазів - виготовлення моделей.

5.6. Плази криволінійні довжиною понад 1000 мм - виготовлення моделей.