Інструкція для посади "Лаборант I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією лаборанта II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні, нормативні та довідкові матеріали, що стосуються тематики роботи;
      - методи проведення аналізів, випробувань та інших видів досліджень;
      - чинні стандарти й технічні умови на розроблювальну технічну документацію, порядок її оформлення;
      - лабораторне обладнання, контрольно-вимірювальну апаратуру та правила її експлуатації;
      - методи і засоби виконання технічних розрахунків, обчислювальних і графічних робіт;
      - основи економіки, організації праці й виробництва, правила експлуатації обчислювальної техніки;
      - основи законодавства про працю;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Лаборант I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує лабораторні аналізи, випробування, виміри та інші види робіт під час проведення досліджень і розробок.

2.2. Бере участь із збирання та оброблення матеріалів у процесі досліджень відповідно до затвердженої програми роботи.

2.3. Стежить за справним станом лабораторного обладнання, здійснює його налагодження.

2.4. Готує обладнання (прилади, апаратуру) до проведення експериментів, здійснює його перевірку і просте регулювання відповідно до розроблених інструкцій та іншої технічної документації.

2.5. Бере участь у виконанні експериментів, здійснює необхідні підготовчі та допоміжні операції, проводить спостереження, знімає показання приладів, веде робочі журнали.

2.6. Забезпечує співробітників підрозділу необхідним для роботи обладнанням, матеріалами, реактивами тощо.

2.7. Обробляє, систематизує і оформляє відповідно до методичних документів результати аналізів, випробувань, вимірів, веде їх облік.

2.8. Проводить вибірку даних з літературних джерел, реферативних та інформаційних видань, нормативно-технічної документації відповідно до встановленого завдання.

2.9. Виконує різні обчислювальні та графічні роботи, пов'язані із проведеними дослідженнями та експериментами.

2.10. Бере участь у складанні та оформленні технічної документації з виконаних робіт.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.