Інструкція для посади "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови та ДСТУ на приймання особливо складних, точних та відповідальних виробів, методи та способи механічної, електричної та комплексної перевірки особливо складних радіоелектронних пристроїв та апаратури;
      - конструкцію та принцип дії особливо складних лічильно-розв'язувальних, електромеханічних, електромагнітних та акустичних приладів, пристроїв;
      - технологічний процес виготовлення, принцип дії особливо складних приймально-передавальних, телевізійних радіопристроїв, комплексів станцій апаратури провідного зв'язку та вимоги до них;
      - будову та принцип дії різних складних та точних контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує в процесі контролю виробів, та правила користування ними;
      - технічні умови та інструкції випробувань;
      - основи знань з електро- і радіотехніки.

1.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює, випробовує, приймає і здає за складальними кресленнями, кінематичними та принциповими схемами, таблицями, інструкціями та технічними умовами особливо складні прилади, приймально-передавальні радіопристрої та системи, блоки та пристрої ЕОМ, електромеханічні, електромагнітні, акустичні прилади, радіоелектронну апаратуру та апаратуру провідного зв'язку.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Акселерометри - контроль та приймання.

5.2. Антени - контроль узгодження роботи антени з передавачем.

5.3. Блоки на друкованих платах - контроль якості складання, монтажу та електричних параметрів.

5.4. Блоки радіотелеметричної апаратури - перевірка згідно з технічними умовами.

5.5. Датчики - контроль та приймання.

5.6. Електромашини обчислювальної техніки для пристроїв автоматики та гідростабілізації - контроль та приймання.

5.7. Маятники гіроскопічні - контроль регулювання амплітуди коливань.

5.8. Передавачі з кількістю каскадів не менше трьох, з будь-якою кількістю діапазонів - контроль та приймання згідно з технічними умовами.

5.9. Плати на мікросхемах - контроль монтажу згідно з технічними умовами.

5.10. Перетворювач координат електричний - контроль та приймання.

5.11. Прилади лічильно-розв'язуючі, електронні, коректувальні та програмні - контроль та приймання.

5.12. Приймачі акустичні та супергетеродинні усехвильові 1-го класу - контрольна приймання згідно з технічними умовами.

5.13. Станції радіолокаційні - контроль за електричними параметрами та приймання згідно з технічними умовами.

5.14. Системи стеження гірокомпасні та лічильно-розв'язуючі - контроль, приймання та здавання замовнику.

5.15. Стояки ЕОМ та апаратури провідного зв'язку - контроль складання, регулювання та приймання.

5.16. Телевізори кольорові - контроль кольорових параметрів згідно з технічними умовами.

5.17. ТЕЗи - контроль електричних параметрів, здавання.

5.18. Фільтри кварцові, дросельно-конденсаторні - контроль та приймання.

5.19. Чарунки спеціальні на МДН - контроль згідно з кресленням, контроль електричних параметрів, здавання замовнику.