Інструкція для посади "Виробник стрічкових осердь 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник стрічкових осердь 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, способи налагодження устаткування, яке обслуговує;
      - будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів та приладів;
      - нормалі на стрічкові осердя;
      - принципові схеми перевірки дослідних та експериментальних взірців осердь;
      - правила термооброблення у вакуумних та полуменевих печах;
      - основи знань з електро- і радіотехніки, металознавства.

1.4. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Навиває дослідні та експериментальні взірці осердь за кресленнями та ескізами.

2.2. Виготовляє дослідні взірці магнітопроводів.

2.3. Перевіряє магнітні властивості тороїдальних та розрізних прямокутних осердь та їх комплектацію.

2.4. Складає схеми вимірювальних приладів для перевірки осердь.

2.5. Настроює електрофорезні установки з підбиранням режимів навивання осердь для дослідних та експериментальних взірців.

2.6. Ріже, калібрує та притирає прямокутні осердя.

2.7. Визначає за графіками залежності кількість витків від товщини стрічки та опір від кількості витків.

2.8. Заміряє стрічкові та прямокутні осердя всіх типів електровимірювальними приладами.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник стрічкових осердь 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Магнітопроводи (дослідні взірці) - калібрування, притирання та перевірка параметрів за технічними умовами.

5.2. Осердя тороїдальні - навивання дослідних взірців та перевірка.