Інструкція для посади "Терміст 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Терміст 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову полуменевих та електричних печей (камерних, шахтних) та допоміжних механізмів однотипних ванн;
      - основи знань про зміни в структурі металів, які відбуваються під час термооброблення;
      - послідовність прийомів гартування, відпуску, нормалізації та відпалу;
      - марки металів, які обробляє, та їх основні фізичні властивості;
      - правила користування приладами для вимірювання температури та міцності металу;
      - місткість печей, які обслуговує;
      - склад охолоджувальних рідин та правила їх застосування;
      - правила завантаження деталей в печі і розвантаження їх;
      - правила поводження з воднем і азотом в рідкому і газоподібному стані та зберігання їх;
      - рецептуру і способи готування обмазок для обмурування ємностей відпалу відливок;
      - кольори мінливості та температуру, яка їм відповідає;
      - способи охолодження сталі різних марок;
      - способи відпуску деталей після гартування;
      - правила керування підіймально-транспортним устаткуванням та правила стропувальних робіт.

1.4. Терміст 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Терміст 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Терміст 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Терміст 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує термічне оброблення (гартування, відпуск, відпал, нормалізація) за установленим технологічним процесом режимом різних заготовок, простих деталей, пружин і інструменту з вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів та їх сплавів в полуменевих та електричних печах і термоколодязях в різному охолоджувальному середовищі.

2.2. Виконує термічне оброблення простих та середньої складності деталей з вуглецевих, низьколегованих і спеціальних легованих сталей на автоматичних пристроях.

2.3. Обмуровує ящики, ємності та замазує зазори в печі.

2.4. Готує та завантажує печі, термоколодязі та вивантажує з них пакети, контейнери, деталі після термічного оброблення.

2.5. Регулює подавання палива, усуває неполадки в роботі печей.

2.6. Відпалює кольорові метали та їх сплави у водневому середовищі.

2.7. Виконує термічне оброблення складних деталей та інструменту під керівництвом терміста вищої кваліфікації.

2.8. Виконує термічне оброблення деталей простої конфігурації в свинцевих, ціанистих, селітрових та соляних ваннах різних конструкцій.

2.9. Завантажує та вивантажує деталі з ванн.

2.10. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги, стропує вантажі для їх піднімання та переміщення.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Терміст 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Терміст 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Терміст 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Терміст 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Терміст 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Терміст 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Терміст 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Терміст 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Терміст 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Терміст 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Терміст 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Терміст 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Терміст 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Терміст 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Терміст 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Терміст 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Болти, гайки, штифти, шайби - гартування, відпуск, відпал.

5.2. Важілі, виделки - гартування та відпуск.

5.3. Волоски для годинників - термічне оброблення.

5.4. Втулки для кондукторів, малогабаритні валики, гладилки, ключі гайкові, молотки, борідки, пробійники, креслярки - гартування, відпуск.

5.5. Державки для різців, зубила, стамески, викрутки - гартування та відпуск.

5.6. Деталі прості з вуглецевих та низьколегованих сталей з масою до 2 т - гартування, відпуск.

5.7. Деталі простих згинальних штампів - гартування.

5.8. Заготовки масою до 5 т з вуглецевих та низьколегованих сталей - відпал, нормалізація.

5.9. Кулачки патронів верстатів - гартування.

5.10. Кулі, ролики підшипників - гартування, відпуск.

5.11. Листи покрівельної сталі - відпал.

5.12. Мітчики, розгортки, свердла довжиною до 200 мм - гартування, відпуск, правка.

5.13. Муфти кулачкові - нормалізація.

5.14. Напилки та рашпілі - відпуск хвостовиків.

5.15. Плоскогубці комбіновані, круглогубці, гострозубці - гартування та відпуск.

5.16. Поковки зчіпних пальців колісних пар паровозів, півкільця ущільнювальні моторно-осьових підшипників тягових моторів тепловоза, кільця п'ятників рами та підп'ятників візків тепловоза - нормалізація.

5.17. Рейки - гартування кінців в гартувальному апараті.

5.18. Ролики, кільця тракторні - гартування.

5.19. Хрестовини та осердя стрілочних переводів суцільнолиті - термічне оброблення.

5.20. Центри токарні - гартування.

5.21. Шаблони довжиною до 100 мм - гартування.

5.22. Шестірні малогабаритні - гартування, нормалізація.

5.23. Шпильки різні - гартування і відпуск.