Інструкція для посади "Тунельних 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тунельних 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та режим обігрівання коксових печей;
      - будову кантувального та знеграфічувального механізмів, газоповітряних клапанів і гідрозатворів;
      - правила, порядок розставлення діафрагми, пластин та метеликів на газовій арматурі, схему газової комунікації в тунелях печей, спосіб очищення кранів та патрубків;
      - правила зупинки включення обігрівання;
      - інструкцію щодо зупинки та пуску роботи печей;
      - слюсарну справу.

1.4. Тунельних 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тунельних 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тунельних 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тунельних 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє стан газопідвідної та газовідвідної арматури в тунелях печей коксових батарей з об'ємом камер до 40 куб.м.

2.2. Очищує газопідвідну арматуру коксового та доменного газів від корозії, пилу та відкладень.

2.3. Перевіряє роботу та стан кантувальних пристроїв.

2.4. Контролює натяг кантувальних тросів, стан гідрозатворів, справність кантувального троса, роликів, штоків, кришок крана.

2.5. Заповнює гідрозатвори водою та випускає конденсат.

2.6. Змащує механізми.

2.7. Фарбує газопроводи, газову арматуру в тунелі та робить побілку тунелів.

2.8. Бере участь в регулюванні тиску в підсклепінному просторі, регенераторах, в замірах опору насадки регенераторів та температури.

2.9. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тунельних 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тунельних 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тунельних 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тунельних 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тунельних 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тунельних 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тунельних 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тунельних 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тунельних 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тунельних 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тунельних 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тунельних 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тунельних 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тунельних 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тунельних 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тунельних 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.