Інструкція для посади "Коваль на молотах і пресах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коваль на молотах і пресах 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля на молотах і пресах 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову молотів, пресів, нагрівальних печей, підіймальних механізмів, які обслуговує;
      - прийоми кування, правила підготовки устаткування та пристроїв до роботи;
      - припуски на оброблення та допуски на поковки;
      - кувальні властивості металу;
      - властивості та режим нагрівання та кування вуглецевих та легованих сталей;
      - правила користування приладами для визначення температури нагрівання.

1.4. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Кує прості та середньої складності деталі та заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і пресах зусиллям до 8 МН (800 тс).

2.2. Виконує роботи зі згинання, протягування, висаджування та правки деталей.

2.3. Виготовляє простий та середньої складності ковальський інструмент.

2.4. Виконує розковування трубок вил під молотом.

2.5. Штампує в підкладних штампах.

2.6. Виконує ковальське зварювання та наварювання простих деталей.

2.7. Відрубує гарячий метал.

2.8. Складає заготовки під молотом.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коваль на молотах і пресах 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Болти, гайки - кування.

5.2. Важілі прямі, плоскогубці, гострозубці технічні - кування заготовок під штампування.

5.3. Деталі ресорного підвішування, візків рухомого складу та тяги стрілочних переводів - кування, правка.

5.4. Ексцентрики шатунів масою до 200 кг - кування.

5.5. Зуби картоплекопачів - кування.

5.6. Керни - кування.

5.7. Ключі - кування заготовок під штампування.

5.8. Коуші діаметром до 20 мм - кування.

5.9. Косинці, трійники, фітинги - кування.

5.10. Маточини, осі, кулачки патронів, поводки - кування.

5.11. Молотки, зубила, кувалди, сокири - кування.

5.12. Оправки для різців - кування.

5.13. Осі колісних пар - протягування.

5.14. Підніжки, поручні, кронштейни, кутики - згинання.

5.15. Різці великі та різцетримачі фасонні - кування.

5.16. Тяги прямі з декількома перегинами - кування.

5.17. Фільєри - запресування в стальну оправу під молотом і пресом.

5.18. Фланці, кільця та диски діаметром до 300 мм - кування з прошиванням отвору.

5.19. Шестірні діаметром до 300 мм - кування.

5.20. Шпонки, плитки, скоби - кування.