Інструкція для посади "Коваль на молотах і пресах 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коваль на молотах і пресах 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля на молотах і пресах 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову молотів і пресів різних типів;
      - складні прийоми кування складних і відповідальних поковок;
      - порядок визначення основних операцій технологічного процесу кування;
      - конструктивні особливості ковальських нагрівальних печей;
      - будову всіх видів ковальських нагрівальних печей;
      - будову всіх видів ковальських інструментів та пристроїв;
      - кувальні властивості сталей;
      - режими нагрівання сталей різних марок;
      - способи та прийоми завантаження заготовок в печі та нагрівання їх;
      - розрахунок довжини заготовки та об'єму поковки.

1.4. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Кує прості та середньої складності деталі та заготовки з високолегованих та жароміцних сталей на молотах з масою падаючих частин до 3 т та пресах зусиллям до 15 МН (1500 тс).

2.2. Кує складні та особливо складні деталі та заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і пресах зусиллям 8 МН (800 тс).

2.3. Кує прості та середньої складності деталі та заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс).

2.4. Виконує вільне кування штабиків з тугоплавких металів та сплавів.

2.5. Розгортає товстостінні кільця на підставних бойках і на спеціальних розкочувальних верстатах.

2.6. Виконує ковальське зварювання та наварювання складних та середньої складності деталей.

2.7. Установлює послідовність переходів кування деталей за шаблонами, складними кресленнями та ескізами з додержанням заданих допусків та чистоти поверхні.

2.8. Складає великі заготовки під молотом.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коваль на молотах і пресах 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Кування складних та особливо складних деталей, заготовок зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і пресах зусиллям до 8 МН (800 тс): Бандажі з внутрішнім діаметром до 500 мм - кування з розгортанням.

5.2. Бруски буферні та швелерні, пояси візків рухомого складу - правка.

5.3. Бури діаметром до 40 мм та довжиною до 4000 мм - кування та правка.

5.4. Вали одно-, дво- і триколінчасті масою до 500 кг - кування.

5.5. Вали з фланцями та без фланців масою до 500 кг - кування.

5.6. Деталі автозчіпки гальмової важільної передачі рухомого складу - кування та правка.

5.7. Гачки хірургічні для розведення країв ран, підіймачі медичні гінекологічні - кування заготовок під штампування.

5.8. Заготовки для штампування деталей з кольорових сплавів - кування.

5.9. Інструмент ковальський - кування.

5.10. Інструмент різальний спеціальний та допоміжний - кування.

5.11. Кільця з зовнішнім діаметром до 500 мм і висотою до 250 мм - розгортання.

5.12. Коуші діаметром понад 20 до 48 мм - кування.

5.13. Ланки і ланцюги складені - кування.

5.14. Муфти з'єднувальні з зовнішнім діаметром фланця до 300 мм з прошиванням та без прошивання отворів - кування.

5.15. Осі вагонні - кування.

5.16. Покрівлі напіввагонів - кування, правка.

5.17. Рукоятки та важілі складної конфігурації - кування.

5.18. Стояки культиваторів - кування.

5.19. Стрічка гальмова для брашпіля діаметром до 550 мм - кування.

5.20. Кування простих та середньої складності деталей і заготовок зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) і сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс), а також з високолегованих та жароміцних сталей на молотах з масою падаючих частин до 3 т і пресах зусиллям до 15 МН (1500 тс): Важілі різної конфігурації - кування заготовок під штампування.

5.21. Вали ступінчасті з фланцями масою до 1000 кг - кування.

5.22. Втулки вкладишів діаметром до 500 мм, довжиною до 250 мм - кування.

5.23. Гаки дворогі для кранів вантажопідйомністю до 10 т - кування з розгортанням.

5.24. Заготовки з кольорових сплавів - протягування та відрубання.

5.25. Інструмент ковальський - кування.

5.26. Сталі високолеговані та жароміцні - відрубання на заготовки.

5.27. Тяги двоголовкові довжиною до 2000 мм - кування.

5.28. Фланці, кільця та диски діаметром понад 300 до 500 мм - кування з прошиванням отворів.

5.29. Шестірні діаметром понад 300 до 500 мм - кування.