Інструкція для посади "Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника очисного забою 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і технічні характеристики гірничих виїмкових машин: агрегатів, добувних і прохідницьких комбайнів, стругових установок, врубових машин;
      - вимоги і порядок до ведення роботи з монтажу, демонтажу і ремонту обслуговуваного обладнання;
      - будову і характеристику застосовуваного електрообладнання;
      - будову заземлення;
      - системи пиловідсмоктування і зрошування;
      - термін спрацювання окремих деталей і вузлів;
      - види мастильних матеріалів, емульсій гідросистем кріплення і машин, необхідну кількість їх для заправлення;
      - системи змащування машин і механізмів;
      - вимоги до якості заправлення і заточування зубців, кайл дворогих, різців, ножів;
      - інструкцію з кріплення і керування покрівлею;
      - властивості гірських порід і їх поведінку під час виймання;
      - основи гірничої справи, електротехніки та гідравліки;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує гірничими виїмковими машинами; добувними і прохідницькими комбайнами, виїмковими агрегатами, в тому числі автоматизованими і з програмним керуванням, струговими установками, врубовими машинами.

2.2. Стежить за станом секцій гідрофікованого кріплення, накатника і сітки агрегату в процесі посадки щита на забій.

2.3. Розкріплює, пересуває опорні балки і приводні головки стругових установок за допомогою гідродомкратів та закріплює їх на новому місці.

2.4. Проводить різні вруби врубовими машинами залежно від гірничотехнічних вимог і гірничогеологічних умов; вирубує верхній "куток" різними способами.

2.5. Змащує вузли і деталі машин, перевіряє рівень і доливає масло в турбомуфти і маслостанції.

2.6. Опробовує машини.

2.7. Перевіряє і міняє зубці, кайл дворогі, різці, ножі.

2.8. Перевіряє стан покрівлі, кабелів, труб, шлангів, вантажних механізмів.

2.9. Забезпечує правильний напрямок виймання (зарубки) корисної копалини і проведення виробки.

2.10. Регулює виконавчий орган в процесі роботи.

2.11. Оглядає і стежить в процесі роботи за станом тягового і запобіжного канатів або тягового ланцюга.

2.12. Керує системою зрошення, запобіжними лебідками і маслостанціями.

2.13. Виявляє й усуває неполадки машин, механізмів та іншого обладнання в процесі роботи.

2.14. Розвертає, монтує, демонтує, спускає (підіймає) і переганяє машини в процесі роботи.

2.15. Закріпляє машини запобіжними стояками і покрівлю над нею в кінці роботи.

2.16. Установлює розпірні та укісні стояки, вибиває і встановлює стояки, що заважають рухові машин, зачищає машинну дорогу.

2.17. Бере участь в установленні та перенесенні упорного стояка.

2.18. Бере участь у планово-запобіжних ремонтах, монтажі, демонтажі обслуговуваних машин, агрегатів, іншого обладнання з піднесенням, навантаженням і розвантаженням їх окремих частин і вузлів.

2.19. Переганяє комбайн із вибою у вибій своїм ходом.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст гірничих виїмкових машин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.