Інструкція для посади "Терміст 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Терміст 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією терміста 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості та електричні схеми різних печей, машин, спеціальних стендів для вакуумного термооброблення деталей і вузлів, відкотних агрегатів та іншого устаткування, яке застосовується для термічного оброблення металу;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв;
      - сутність процесів цементації та нітроцементації;
      - хімічний склад газів, які застосовуються під час цементації і нітроцементації;
      - структурні зміни металу;
      - вплив різних хімічних елементів на режим термооброблення;
      - правила вибору режимів термооброблення особливо складних виробів і інструментів;
      - схеми і пульти керування всіх типів електричних печей.

1.4. Терміст 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Терміст 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Терміст 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Терміст 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує хіміко-термічне та термічне оброблення особливо складних і відповідальних виробів, різального та вимірювального інструментів, а також особливо складних штампів, протяжок і пристроїв, які виготовлені з легованих, високолегованих та особливого призначення сталей і кольорових сплавів в печах, агрегатах та безмуфельних установках всіляких конструкцій в різному охолоджувальному середовищі за установленим технологічним процесом режимом.

2.2. Виконує спеціальне термічне оброблення експериментальних сталей і сплавів.

2.3. Виконує термічне оброблення особливо складних деталей в гартувальних процесах, в спеціальних штампах.

2.4. Виконує вакуумно-термічне оброблення особливо складних та відповідальних деталей.

2.5. Виконує термічне оброблення особливо складних деталей і інструментів в ціанистих, свинцевих, селітрових, соляних, хлоробарієвих та лужних ваннах різних конструкцій.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Терміст 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Терміст 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Терміст 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Терміст 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Терміст 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Терміст 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Терміст 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Терміст 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Терміст 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Терміст 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Терміст 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Терміст 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Терміст 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Терміст 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Терміст 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Терміст 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Борштанги довжиною понад 1500 мм - повне термічне оброблення.

5.2. Вали привідні - гартування та відпуск.

5.3. Деталі з високолегованої сталі масою понад 10 т - гартування, відпуск.

5.4. Деталі машин - дифузійне хромування з наступним гартуванням та відпуском.

5.5. Зразки великих та відповідальних поковок, які підлягають термообробленню в лабораторних умовах - моделювання режимів термооброблення.

5.6. Листи перфоровані з корозійностійкої сталі - термооброблення.

5.7. Матриці багатопуансонні з легованих сталей - гартування бездеформаційне.

5.8. Металоконструкції зварні масою понад 50 т - відпуск.

5.9. Поковки великогабаритні з високолегованих сталей з масою понад 20 т - відпал, нормалізація.

5.10. Протяжки великі шліцьові довжиною понад 100 мм - гартування, відпуск, правка.

5.11. Пружини спіральні з прутка діаметром понад 40 мм і особливо складні та відповідальні з високолегованих сталей з прутка діаметром понад 30 мм - гартування і відпуск.

5.12. Фрези черв'ячні та дискові і спеціальний різальний інструмент - гартування, відпуск, правка.

5.13. Шестірні великогабаритні - повне термічне оброблення.