Інструкція для посади "Терміст 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Терміст 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією терміста 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову полуменевих, газових, індукційних, електричних, вакуумних (камерних, шахтних, конвеєрних, агрегатних тощо) печей ванн різних систем;
      - призначення та будову відкачувальної системи вакуумної печі, водневої установки;
      - охолоджувальні рідини і правила їх застосування залежно від температури нагрівання і марки сталі;
      - основи хіміко-термічного оброблення металів у межах роботи, яку виконує;
      - правила вибору термічного оброблення деталей і інструменту середньої складності з вуглецевих та легованих сталей;
      - основні властивості сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів;
      - технологічну схему та способи регулювання процесу відпалу у водневому середовищі;
      - фізико-хімічні властивості хромонікелевого каталізатора та способи поводження з ним;
      - способи гартування деталей на однотипних гартувальних пресах, гартувальних машинах;
      - способи гартування та охолодження молетів;
      - температурний режим під час гартування і охолодження молетів для одержання твердості, яка вимагається;
      - правила поводження з електроприладами під час гартування молетів в електропечі;
      - призначення, принцип роботи та правила застосування різних приладів (механічних, електричних, оптичних) під час термооброблення;
      - правила цементації деталей, цементувальні речовини та способи визначення глибини шару цементації;
      - методи правки виробів після гартування.

1.4. Терміст 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Терміст 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Терміст 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Терміст 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує термічне оброблення (гартування, відпуск, відпал, нормалізація) за установленим технологічним процесом режимом різних заготовок, середньої складності деталей, пружин та інструменту з вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів та відливок з кольорових сплавів ацетиленокисневим полум'ям в полуменевих, електричних печах і термоколодязях в різному охолоджувальному середовищі.

2.2. Виконує термічне оброблення складних деталей з вуглецевих, низьколегованих і спеціальних легованих сталей на автоматичних установках.

2.3. Веде процес цементації, ціанування, борування та азотування простих і середньої складності виробів.

2.4. Виконує термічне оброблення простих та середньої складності деталей і інструменту в вакуумній установці з самостійним доведенням до високого вакууму і заміряє його.

2.5. Виконує термічне оброблення деталей середньої складності в ціанистих, свинцевих, селітрових, соляних, хлоробарієвих та лужних ваннах різних конструкцій.

2.6. Обслуговує термічні печі з відпалу ковкого чавуну.

2.7. Готує різні карбюризатори вручну та з застосуванням машин.

2.8. Править деталі після термооброблення.

2.9. Зачищає шкуркою вільні від гравірування місця на молетах.

2.10. Складає гартувальні розчини за рецептом.

2.11. Визначає твердість металу та температуру його нагрівання.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Терміст 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Терміст 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Терміст 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Терміст 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Терміст 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Терміст 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Терміст 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Терміст 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Терміст 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Терміст 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Терміст 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Терміст 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Терміст 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Терміст 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Терміст 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Терміст 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балони - нормалізація, відпуск.

5.2. Борштанги довжиною до 1000 мм - гартування, відпуск, правка.

5.3. Валки правильні та робочі прокатних станів - гартування.

5.4. Відливки тонкостінні - гартування.

5.5. Втулки при сумі діаметру та довжини понад 300 мм - гартування, відпуск.

5.6. Деталі дрібних і середніх штампів та інші деталі з вуглецевих низьколегованих сталей з масою понад 2 до 5 т - гартування, відпуск.

5.7. Деталі з високолегованих сталей масою до 10 т - відпал.

5.8. Деталі з напівпериметром до 0,5 м різної конфігурації - термооброблення.

5.9. Заглушки поршневі з алюмінієвого сплаву - термооброблення.

5.10. Заготовки масою понад 5 т з вуглецевих та низьколегованих сталей - відпал, нормалізація.

5.11. Кільця шарикопідшипників всіх типів - відпал.

5.12. Клапани і втулки - азотування.

5.13. Кронштейни, серги ресор, товкачі клапанів - гартування, ціанування.

5.14. Матриці, пуансони середньої складності - гартування, відпуск.

5.15. Мітчики, розгортки, свердла, зенкери довжиною понад 200 мм до 4000 мм - гартування, відпуск, правка.

5.16. Молети і матриці стальні - гартування.

5.17. Набір столовий з корозійностійкої сталі - гартування, відпуск.

5.18. Напилки тригранні, квадратні, круглі довжиною 250 мм - гартування.

5.19. Ободи коліс - термооброблення.

5.20. Осі вагонні - нормалізація.

5.21. Осі роторів - гартування.

5.22. Підшипники діаметром до 150 мм - термооброблення.

5.23. Протяжки круглі шліцьові довжиною до 500 мм - гартування, відпуск, правка.

5.24. Пробки і кільця різьбових калібрів середніх розмірів - гартування, відпуск, старіння.

5.25. Пружини спіральні з прутка діаметром до 15 мм, пружини складні та відповідальні з високолегованих сталей з прутка діаметром до 10 мм - гартування і відпуск.

5.26. Поковки стальні фасонні, відливки з вуглецевих та низьколегованих конструкційних сталей з масою до 10 т - відпал, нормалізація.

5.27. Рейки - нормалізація після зварювання.

5.28. Ресори - гартування і відпуск листів з корінним листом довжиною до 1500 мм.

5.29. Різці фасонні - гартування, відпуск.

5.30. Скоби - цементація.

5.31. Труби - полімеризація.

5.32. Фітинги всіх розмірів - відпал.

5.33. Фрези циліндричні та дискові всіх розмірів - гартування, відпуск.

5.34. Шестірні малогабаритні - повне термооброблення.