Інструкція для посади "Вибивальник м'якої тари 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вибивальник м'якої тари 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вибивальника м'якої тари 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила роботи на мішковибивальних і тароочищувальних машинах;
      - способи завантаження мішків на транспорт.

1.4. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очищає мішки та іншу м'яку тару від пилу і інших забруднень на мішковибивальних і тароочищувальних машинах різних систем.

2.2. Підвозить мішки до машин.

2.3. Попередньо зачищає вручну забруднені місця.

2.4. Заправляє машини забрудненими мішками.

2.5. Контролює якість очищення зовнішнім оглядом.

2.6. Здає мішки комірнику.

2.7. Завантажує мішки на транспорт.

2.8. Запускає і зупиняє машини.

2.9. Змащує і очищує від бруду машини, фільтри й аспіраційні пристрої.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вибивальник м'якої тари 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.