Інструкція для посади "Терміст на установках СВЧ 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Терміст на установках СВЧ 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією терміста на установках СВЧ 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії високочастотних генераторів;
      - будову і типи індукторів;
      - будову та умови застосування пристроїв для нагрівання;
      - правила поверхневого гартування деталей і інструменту струмами високої та промислової частоти;
      - причини деформацій та виникнення тріщин під час гартування;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує поверхневе гартування та відпуск на установках СВЧ струмами високої та промислової частоти деталей середньої складності і інструменту зі сталей різних марок.

2.2. Підналагоджує гартувальні установки.

2.3. Бере участь в ремонті індукторів під керівництвом терміста вищої кваліфікації.

2.4. Править різні деталі і інструменти після термооброблення.

2.5. Установлює деталі в спеціальні гартувальні пристрої в горизонтальне та вертикальне положення.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Терміст на установках СВЧ 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бугелі фігурні довжиною до 250 мм - гартування та відпуск.

5.2. Важілі фігурні довжиною до 250 мм - гартування та відпуск.

5.3. Вали черв'яків валоповоротного механізму - гартування.

5.4. Втулки шліцьові довжиною понад 150 мм - гартування.

5.5. Деталі складні автомобільні - обід маховика, кульові пальці, шестірні приводу розподілення і клапани - поверхневе гартування та високий відпуск.

5.6. Деталі стрілочних електроприводів, штампів, упорні муфти, шибери та їх шестірні - гартування та відпуск.

5.7. Зірочки, храповики - гартування.

5.8. Калібри різьбові - гартування.

5.9. Катки опорні - гартування та відпуск.

5.10. Кільця поршневі - гартування.

5.11. Колеса робочі відцентрових насосів - гартування.

5.12. Корпуси форсунок, кривошипи, поводки пружин - гартування, відпуск.

5.13. Круглогубці, плоскогубці, шпателі для цементу - термічне оброблення.

5.14. Маточини приводів повітродувки - гартування та відпуск.

5.15. Осі довжиною понад 500 мм - гартування.

5.16. Пальці поршневі - гартування, відпуск.

5.17. Поводки східчасті довжиною до 350 мм - гартування.

5.18. П'яти східчасті - гартування.

5.19. Рейки - гартування.

5.20. Розгортки, мітчики довжиною до 250 мм - гартування та відпуск.

5.21. Фіксатори фігурні всіх розмірів - гартування та відпуск.

5.22. Фрези модульні та черв'ячні діаметром до 150 мм - гартування та відпуск.

5.23. Цапфи приводу розподільного валу - гартування та відпуск.

5.24. Шестірні діаметром до 300 мм - гартування та відпуск.

5.25. Штоки довжиною до 300 мм, кулачкові муфти - гартування.