Інструкція для посади "Терміст 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Терміст 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією терміста 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову газових, полуменевих, індукційних та електричних (камерних, шахтних, конвеєрних, агрегатних тощо) печей різних типів;
      - правила вибору режиму термічного оброблення складних деталей та інструменту з інструментальних і легованих сталей;
      - способи визначення витікань повітря та усування їх під час вакуумного оброблення деталей;
      - типи течошукачів;
      - будову різних механічних, електричних, оптичних приладів для термооброблення та для визначення вакууму;
      - способи штучного та природного старіння деталей;
      - склади ванн за вмістом компонентів;
      - властивості і способи застосування різних охолоджувальних засобів.

1.4. Терміст 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Терміст 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Терміст 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Терміст 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує хіміко-термічне та термічне оброблення (гартування, відпуск, відпал, нормалізація) складних і відповідальних заготовок, деталей та інструментів з різних вуглецевих, легованих сталей та з кольорових сплавів у газових, електричних, камерних, муфельних, карусельних та інших печах з різним охолоджувальним середовищем.

2.2. Виконує термічне оброблення складних деталей та інструментів, які виготовляються з високолегованих, легованих та інших сталей, що потребують спеціальних режимів термооброблення.

2.3. Виконує термічне оброблення складних деталей і інструменту у вакуумній установці.

2.4. Веде процес ціанування, цементації, барірування та азотування складних деталей твердим карбюризатором.

2.5. Налагоджує режими і швидкості руху конвеєра в агрегаті безперервного процесу термооброблення.

2.6. Регулює устаткування на заданий режим технологічного процесу.

2.7. Користується пірометричними приладами та застосовує необхідні спеціальні пристрої.

2.8. Виконує термічне оброблення деталей і інструменту за інструкцією та технологічною картою.

2.9. Виконує термічне оброблення складних деталей в ціанистих, свинцевих, селітрових, соляних, хлоробарієвих та лужних ваннах різних систем.

2.10. Складає розчини ванн необхідної концентрації.

2.11. Контролює глибину шару гартування за зламом.

2.12. Править складні і відповідальні деталі після термічного оброблення.

2.13. Згинає та гартує листи ресор на згинальних барабанах.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Терміст 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Терміст 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Терміст 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Терміст 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Терміст 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Терміст 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Терміст 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Терміст 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Терміст 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Терміст 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Терміст 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Терміст 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Терміст 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Терміст 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Терміст 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Терміст 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бандажі діаметром до 1700 мм, кільця діаметром до 3000 мм і колеса діаметром до 1100 мм, колісні пари - відпал, гартування та відпуск.

5.2. Борштанги довжиною понад 1000 до 1500 мм - гартування, відпуск та правка.

5.3. Важілі, гальма, переключення - гартування і відпуск.

5.4. Деталі духових музичних інструментів - термооброблення.

5.5. Деталі великих штампів і деталі з вуглецевих та низьколегованих сталей з масою понад 5 т - гартування, відпуск.

5.6. Деталі напівпериметром понад 0,5 м різної конфігурації - термооброблення.

5.7. Деталі люків, викружків - термооброблення.

5.8. Деталі прямі та зігнуті (з профілю) - термооброблення.

5.9. Довбачі для зубодовбальних робіт - гартування та відпуск.

5.10. Інструменти зуболікарські, щипці, долота хірургічні та пінцети - повне термічне оброблення.

5.11. Кільця шарикопідшипників великогабаритні - гартування, нормалізація, відпуск.

5.12. Матриці складної конфігурації - повне термооброблення.

5.13. Металоконструкції зварні масою до 50 т - відпуск.

5.14. Мітчики, розгортки, зенкери довжиною понад 400 мм - гартування, відпуск, правка.

5.15. Ножі для різання металу - гартування, відпуск, правка.

5.16. Підшипники діаметром понад 150 мм - термооброблення.

5.17. Поковки і стальні відливки складної конфігурації з масою понад 10 до 20 т - відпал і нормалізація.

5.18. Протяжки круглі шліцьові довжиною понад 500 до 1000 мм - гартування, відпуск, правка.

5.19. Пружини спіральні з прутка діаметром понад 15 до 40 мм, пружини складні та відповідальні з високолегованих сталей, з прутків діаметром понад 10 до 30 мм - гартування та відпуск.

5.20. Ресори - гартування і відпуск листів з довжиною корінного листа понад 1500 мм.

5.21. Терпуги дискові для заточування ножів бавовноочищувальних машин - гартування.

5.22. Терпуги тригранні, квадратні, круглі довжиною понад 250 мм - гартування.

5.23. Фрези профільні діаметром понад 200 мм - гартування, відпуск.

5.24. Фрези черв'ячні шліцьові та лекала - гартування і відпуск.

5.25. Шаблони довжиною понад 400 мм - повне термооброблення.

5.26. Шестірні великогабаритні - гартування, нормалізація.

5.27. Штоки довжиною понад 500 мм - азотування.