Інструкція для посади "Старший охоронник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший охоронник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві за програмою підготовки згідно з вимогами до охорони об’єктів категорій Б, В. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство, Дисциплінарний статут, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності у Держспецзв’язку;
      - організаційні вимоги щодо охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів;
      - службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об’єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей;
      - тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення;
      - види і форми повідомлень та сповіщень;
      - види захисту об’єкта, що охороняється;
      - систему попереджувальних знаків і перепон;
      - маршрути руху вантажів, що охороняються;
      - місця зупинок транспорту;
      - способи та засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження та розвантаження;
      - службові телефони;
      - спеціальні знаки на перепустках та документації;
      - зразки підписів посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта;
      - порядок дресирування, тренування, застосування службового собаки;
      - порядок використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони;
      - порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду та вилучення речей і документів;
      - порядок оформлення матеріалів на осіб, що скоїли адміністративні правопорушення;
      - правила і норми охорони праці, екологічної та пожежної безпеки;
      - порядок надання першої медичної допомоги;
      - місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони;
      - порядок та способи встановлення зв’язку з ними.

1.4. Старший охоронник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший охоронник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший охоронник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший охоронник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує охорону стаціонарного об’єкта Держспецзв’язку, вантажів, що перевозяться різними транспортними засобами.

2.2. Забезпечує візуальний контроль або контроль з використанням спеціального устаткування за об’єктом, що охороняється.

2.3. Під час охорони стаціонарних об’єктів зі встановленим пропускним режимом контролює пропускання на територію (з території) об’єкта особового складу Держспецзв’язку, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту в установленому порядку за зразками документів, затверджених уповноваженим органом Держспецзв’язку.

2.4. Бере участь у перевірці даних супровідних документів з фактичною наявністю вантажів, перевіряє належність наданих для перевірки документів особі пред’явника.

2.5. Організовує приймання та здійснює відправлення вантажів згідно з відповідними документами.

2.6. Повідомляє керівництво про неприбуття вантажів у встановлені терміни.

2.7. Бере участь у перевірці: цілісності об’єкта, що охороняється; наявності замків та інших замикаючих пристроїв; цілісності конструктивних елементів об’єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються; наявності пломб і відбитків печаток у місцях, які підлягають опломбуванню, для зберігання на стаціонарному об’єкті або під час перевезення матеріальних та інших цінностей.

2.8. У разі виявлення факту невідповідності вимогам, що не дозволяє прийняти об’єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляє про це безпосередньому керівнику, у підпорядкуванні якого він перебуває.

2.9. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об’єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них, невідкладно повідомляє про виявлені факти керівництву.

2.10. Здійснює прийняття і здавання об’єкта із записом про це у журналі приймання-здавання об’єкта під охорону.

2.11. Забезпечує контроль периметра огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів щодо захисту місць зберігання і перевезення матеріальних та інших цінностей.

2.12. Бере участь у періодичному контролі справності охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо.

2.13. Несе відповідальність за зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна поста охорони.

2.14. У разі нападу на об’єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, у разі безпосередньої загрози життю та здоров’ю охоронника об’єкта, іншого особового складу Держспецзв’язку та осіб, які перебувають на території об’єкта, що охороняється, у разі протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов’язків застосовує проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства.

2.15. Вживає заходів щодо відбиття нападу шляхом застосування службового собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили.

2.16. У разі заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну допомогу.

2.17. У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони, повідомляє про це безпосередньому керівництву, органам внутрішніх справ і забезпечує недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.

2.18. Доглядає і стежить за станом здоров’я собаки, регулярно дресирує його, вдосконалює робочі якості.

2.19. За дорученням керівництва веде реєстрацію показань приладів екологічної та локальної пожежної безпеки, наглядає за устаткуванням, яке встановлено на об’єкті, що охороняється, дотримуючись чинних норм охорони праці.

2.20. Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший охоронник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший охоронник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший охоронник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший охоронник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший охоронник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший охоронник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший охоронник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший охоронник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший охоронник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший охоронник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший охоронник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший охоронник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший охоронник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший охоронник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший охоронник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший охоронник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; подавати пропозиції щодо ефективного застосування та використання засобів охорони під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань; вимагати надання матеріалів та засобів, необхідних для виконання його завдань та обов’язків.