Інструкція для посади "Коваль-штампувальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коваль-штампувальник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля-штампувальника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні схеми молотів, пресів, горизонтально-кувальних машин різних систем;
      - кувальні властивості сталей різних марок, кольорових металів і сплавів;
      - температуру початку і кінця кування металу;
      - конструкцію автоматичних та напівавтоматичних ліній.

1.4. Коваль-штампувальник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коваль-штампувальник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коваль-штампувальник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коваль-штампувальник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує гаряче штампування складних та особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс).

2.2. Виконує гаряче штампування-висаджування складних та особливо складних деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс).

2.3. Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин 3 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс).

2.4. Виконує гаряче штампування-висаджування простих і середньої складності деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 12 МН (1200 тс).

2.5. Згинає деталі та заготовки на горизонтально-згинальних пресах (бульдозерах) зусиллям понад 3 МН (300 тс).

2.6. Виконує гаряче штампування складних і особливо складних деталей на фрикційних і кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (300 тс).

2.7. Править на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 50 МН (5000 тс).

2.8. Виконує гаряче штампування особливо складних деталей та виробів на напівавтоматичних та автоматичних лініях.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коваль-штампувальник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коваль-штампувальник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коваль-штампувальник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коваль-штампувальник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коваль-штампувальник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коваль-штампувальник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коваль-штампувальник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коваль-штампувальник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коваль-штампувальник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коваль-штампувальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коваль-штампувальник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коваль-штампувальник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коваль-штампувальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коваль-штампувальник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коваль-штампувальник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коваль-штампувальник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Штампування складних та особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс): Балки колискові візків рухомого складу - штампування.

5.2. Валики кулачкові автомашин - штампування.

5.3. Вали колінчасті тракторів - штампування.

5.4. Вилки перемикання 2-5 передач автомобілів ЗІЛ-130 - штампування.

5.5. Головки під кулак шарніру та буксирного гаку автомашин - висаджування.

5.6. Гаки буксирні автомашин - штампування.

5.7. Траверси візків вагонів - штампування.

5.8. Шатуни автомашин - штампування.

5.9. Шатуни дизелів - штампування.

5.10. Шатуни з кришкою трактора - штампування.

5.11. Шестірні тонкостінні діаметром понад 100 мм - штампування.

5.12. Штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин понад 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 15 МН (понад 1500 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 12 МН (понад 1200 тс): Вали колінчасті автомашин "Москвич" - штампування.

5.13. Вали одноколінчасті тепловозів - штампування.

5.14. Заготовки для колінчастих валів автомашин - штампування.

5.15. Листи буферних брусів вагонів і тендерів - штампування.

5.16. Листи завантажувального люка вагонів - штампування.

5.17. Фланці діаметром 160 мм заднього моста трактора - висаджування.

5.18. Фланці півосей автомашин - висаджування.

5.19. Фланці розподільних валів двигунів великої потужності - висаджування.

5.20. Цапфи, втулки, кільця діаметром понад 150 мм - висаджування.

5.21. Шпинделі токарних верстатів - висаджування.

5.22. Штампування складних і особливо складних деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (понад 300 тс): Дена цистерн - штампування.

5.23. Кришки люків піввагонів - штампування.

5.24. Гаряча правка в штампах та чеканення важких деталей на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і механічних кувальних пресах зусиллям понад 50 МН (понад 5000 тс): Балки передніх осей автомашин - правка та чеканення.

5.25. Вали колінчасті автомашин - правка.

5.26. Шатуни двигунів - правка та чеканення.