Інструкція для посади "Начальник пункту випробувального", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник пункту випробувального" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали, які стосуються випробувального пункту;
      - технологію виробництва;
      - технічні вимоги до якості вугілля, технологічні інструкції, стандарти, технічні умови, системи, засоби, методи технічного контролю виробництва;
      - правила приймання та зберігання вугілля;
      - методи відбирання проб;
      - порядок оформлення технічної документації, яка посвідчує якість продукції;
      - будову, принципи дії, технічні характеристики та конструктивні особливості механізмів, апаратів і приладів, використовуваних у випробувальному пункті;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник пункту випробувального призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник пункту випробувального підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник пункту випробувального керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник пункту випробувального під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує облік і визначення, відповідно до чинних стандартів, технічних умов і тимчасових норм якості випробуваного вугілля, що надходить на збагачувальні фабрики та коксохімічні заводи; удосконалення технічного контролю якості вугільної продукції; збереженість закріпленого майна та матеріальних засобів.

2.2. Здійснює: контроль за роздільним розвантаженням, транспортуванням, відбиранням проб вугілля різних вуглевидобувних підприємств, марок, сортів, пакуванням і зберіганням лабораторних і арбітражних проб вугілля; контроль за справністю пробовідбірних та пробооброблювальних механізмів і контрольно-вимірювальних приладів якості вугілля; своєчасне подання приладів на державну перевірку; контроль за веденням документів, які посвідчують кількість і якість випробуваного вугілля, що надійшло на збагачувальну фабрику з вуглевидобувних підприємств, та своєчасне направлення їх до вуглезбутових організацій; контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.3. Організовує контрольні випробування машин для оброблення проб.

2.4. Бере участь у погодженні графіка планово-запобіжних ремонтів пробовідбірних та пробооброблювальних механізмів і апаратури, у визначенні потреб і обґрунтуванні заявок на забезпечення випробувального пункту необхідним обладнанням, контрольно-вимірювальними приладами, іншими механізмами та запасними частинами до них.

2.5. Контролює: виконання заходів щодо дотримання стандартів та поліпшення якості відвантажуваного вугілля; своєчасну підготовку і проведення необхідних заходів, пов'язаних з впровадженням нових стандартів з випробування вугілля.

2.6. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник пункту випробувального має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник пункту випробувального має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник пункту випробувального має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник пункту випробувального має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник пункту випробувального має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник пункту випробувального має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник пункту випробувального має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник пункту випробувального має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник пункту випробувального має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник пункту випробувального несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник пункту випробувального несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник пункту випробувального несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник пункту випробувального несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник пункту випробувального несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник пункту випробувального несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник пункту випробувального несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.