Інструкція для посади "Верстатник широкого профілю 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Верстатник широкого профілю 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією верстатника широкого профілю 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила підналагодження і перевірки на точність свердлильних, токарних, фрезерних, копіювально-шпонково-фрезерних і шліфувальних верстатів різних типів;
      - будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - геометрію, правила заточування і установлення нормального і спеціального різального інструменту;
      - елементи та види різьб;
      - характеристику шліфувальних кругів і сегментів;
      - вплив температури на розміри деталей;
      - системи допусків і посадок;
      - форму та розташування поверхонь;
      - квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - основні властивості матеріалів, які обробляє.

1.4. Верстатник широкого профілю 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Верстатник широкого профілю 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Верстатник широкого профілю 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Верстатник широкого профілю 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє деталі на токарних, фрезерних, свердлильних, копіювальних і шпонкових верстатах за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 8 - 10-м квалітетами (3-м класом точності).

2.2. Нарізає різьбу з діаметром до 2 мм та понад 24 мм до 42 мм на прохід та в упор на свердлильних верстатах.

2.3. Нарізає зовнішню і внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем, багаторізцевими головками.

2.4. Фрезерує прямокутні і радіусні зовнішні і внутрішні поверхні, уступи, пази, канавки, однозахідні різьби, спіралі, зуби шестерень і зубчастих рейок.

2.5. Установлює складні деталі на косинцях, призмах, домкратах, прокладках, лещатах різних конструкцій, на круглих поворотних столах, універсальних ділильних головках з вивіренням за індикатором.

2.6. Підналагоджує свердлильні, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати.

2.7. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги.

2.8. Стропує та ув'язує вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Верстатник широкого профілю 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Верстатник широкого профілю 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Верстатник широкого профілю 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Верстатник широкого профілю 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Верстатник широкого профілю 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Верстатник широкого профілю 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Верстатник широкого профілю 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Верстатник широкого профілю 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Верстатник широкого профілю 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Верстатник широкого профілю 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Верстатник широкого профілю 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Верстатник широкого профілю 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Верстатник широкого профілю 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Верстатник широкого профілю 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Верстатник широкого профілю 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Верстатник широкого профілю 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Башмаки гальмові, балочки, підвіски тяглових електродвигунів, букси - фрезерування.

5.2. Вали довжиною понад 1500 мм - обдирання.

5.3. Вали, осі - свердління косих змащувальних отворів.

5.4. Вкладиші - шліфування кругле зовнішнє на оправці.

5.5. Втулки перехідні з конусом Морзе - токарне оброблення.

5.6. Зенкери і фрези зі вставними різальними елементами - токарне оброблення.

5.7. Зенківки конусні - шліфування конуса та різальної частини.

5.8. Зірочки, рейки зубчасті - фрезерування під шліфування.

5.9. Калібри плоскі - фрезерування робочої мірильної частини.

5.10. Кільця поршневі - розрізання, фрезерування замка.

5.11. Корпуси фільтрів - свердління отворів у фланцях.

5.12. Ножі для гільйотинних ножиць - шліфування плоских поверхонь.

5.13. Патрони свердлильні - токарне оброблення.

5.14. Пуансони і матриці - токарне оброблення та шліфування площини та контуру.

5.15. Різці - фрезерування поверхонь передньої і задньої граней.

5.16. Розгортки циліндричні та конічні - шліфування хвостової частини.

5.17. Рукоятки фігурні - токарне оброблення.

5.18. Стрижні - токарне оброблення з нарізанням різьби.

5.19. Центри токарні - точіння під шліфування.

5.20. Шарошки сферичні та кутові - фрезерування.

5.21. Шатуни двигунів - фрезерування масляних прорізів.

5.22. Шестірні - свердління та розгортання отворів.

5.23. Штампи - свердління отворів під напрямні колонки.