Інструкція для посади "Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією дорожньо-колійного робітника 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, будову й правила експлуатації механізмів, ручного інструменту, пристроїв, установок та іншого обладнання, застосовуваного під час виконання робіт;
      - організацію і технологію робіт під час обладнання й ремонту рейкових колій та автодоріг;
      - способи і правила регулювання елементів верхньої будови колії;
      - правила виготовлення ескізів і читання креслень;
      - види застосовуваних матеріалів та їх властивості;
      - способи розрахунку кількості матеріалів, необхідних для виконання робіт;
      - технічні вимоги до якості обладнання і ремонту рейкової колії та автодоріг;
      - основні вимоги до якості бетонних робіт;
      - способи заміру і розбивки кривих;
      - допустимі радіуси заокруглень;
      - способи та прийоми проведення робіт з застосуванням гідравлічних приладів і їх будову.

1.4. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи під час будівництва, ремонту і поточного утримання рейкових колій та автодоріг у шахті й на шахтовій поверхні.

2.2. Готує основу під верхню будову колії та автодороги, укладає бетонну суміш в основу.

2.3. Проводить облаштування водостічних канав і пішохідних доріжок.

2.4. Монтує і демонтує рейкошпалову будову колії на прямолінійних і криволінійних ділянках.

2.5. Здійснює розбивання, монтаж, демонтаж стрілкових переводів, кріплення їх до шпал, перевірку за епюрою.

2.6. Монтує рейкові стики з регулюванням проміжків.

2.7. Заміряє криві за стрілами прогину.

2.8. Здійснює розбивку кривих, регулює рейкошпальні решітки в плані гідравлічними або гвинтовими рихтувальними приладами.

2.9. Проміряє і регулює ширину рейкової колії за шаблоном на прямих і криволінійних ділянках.

2.10. Проміряє і регулює положення рейкових колій по висоті, за рівнем.

2.11. Промірює і вирівнює за профілем за допомогою маяків, шаблонів і рівнем поверхні автодороги та пішохідної доріжки, регулює шпали за епюрою.

2.12. Здійснює одиночну заміну елементів рейкошпальної решітки.

2.13. Встановлює струмопідвідні перегородки на стиках.

2.14. Обслуговує вагони-бункери, самохідні колієремонтні машини з гідравлічним інструментом, виявляє та усуває неполадки в їх роботі.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дорожньо-колійний робітник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.