Інструкція для посади "Верстатник широкого профілю 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Верстатник широкого профілю 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією верстатника широкого профілю 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми, правила перевірки на точність та налагодження верстатів, які обслуговує;
      - конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування, доведення, установлення, маркування та основні властивості матеріалів, нормального і спеціального різального інструменту;
      - основні відомості про абразивний інструмент;
      - вимоги з електротехніки;
      - правила перевірки шліфувальних кругів на міцність;
      - квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Верстатник широкого профілю 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Верстатник широкого профілю 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Верстатник широкого профілю 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Верстатник широкого профілю 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє деталі на токарних та фрезерних верстатах за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності), на свердлильних верстатах за 6 - 9-м квалітетами (1 - 3-м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 7 - 8-м квалітетами (2-м класом точності) з застосуванням різних різальних інструментів та універсальних пристроїв.

2.2. Нарізає різьби діаметром понад 42 мм на свердлильних верстатах; нарізає двозахідну зовнішню і внутрішню різьбу, різьбу трикутного, прямокутного, півкруглого профілю, упорні та трапецеїдальні різьби на токарних верстатах.

2.3. Фрезерує відкриті та напіввідкриті поверхні різних конфігурацій та сполучень, різьби, спіралі, зуби, зубчасті колеса та рейки.

2.4. Шліфує і нарізає рифлення на поверхні бочки валків на шліфувально-рифельних верстатах.

2.5. Установлює великі деталі складної конфігурації, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах.

2.6. Налагоджує верстати, які обслуговує.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Верстатник широкого профілю 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Верстатник широкого профілю 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Верстатник широкого профілю 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Верстатник широкого профілю 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Верстатник широкого профілю 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Верстатник широкого профілю 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Верстатник широкого профілю 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Верстатник широкого профілю 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Верстатник широкого профілю 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Верстатник широкого профілю 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Верстатник широкого профілю 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Верстатник широкого профілю 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Верстатник широкого профілю 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Верстатник широкого профілю 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Верстатник широкого профілю 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Верстатник широкого профілю 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бабки задні - остаточне розточування отворів.

5.2. Балансири ресорні - фрезерування.

5.3. Балони - токарне оброблення.

5.4. Вали парових турбін - попереднє оброблення.

5.5. Валки холодного прокатування - фрезерування конусоподібних шліців за шаблоном.

5.6. Вальцівки - шліфування конуса та шийок.

5.7. Вінці черв'ячні однозахідні - фрезерування.

5.8. Гвинти ходові - токарне оброблення з нарізанням різьби.

5.9. Деталі верстатів - фрезерування шпонкових пазів.

5.10. Диски для універсальних патронів металообробних верстатів - токарне оброблення з нарізанням спіралі.

5.11. Каретки, станини, містки, супорти верстатів - попереднє шліфування.

5.12. Корпуси передніх бабок верстатів та редукторів - свердління, зенкування та розгортання отворів.

5.13. Лопатки парових і газових турбін - остаточне фрезерування хвостовиків грибоподібних, Т-подібного та зубчастого профілю.

5.14. Муфти вмикання потужних дизелів - нарізання канавок, які перехрещуються.

5.15. Обтікачі та кронштейни гребних гвинтів пластмасові - фрезерування.

5.16. Оправка трубопрокатних станів - шліфування.

5.17. Призми перевірочні - шліфування.

5.18. Протяжки круглі - токарне оброблення.

5.19. Ротори та якорі електродвигунів - токарне оброблення.

5.20. Фартухи токарних та інших верстатів - свердління та розгортання отворів.

5.21. Шийки і бочки валків всіх верстатів - обдирання та обробка.