Інструкція для посади "Верстатник широкого профілю 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Верстатник широкого профілю 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії однотипних свердлильних, токарних, фрезерних та шліфувальних верстатів;
      - призначення та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального інструменту, нормального і спеціального різального інструменту;
      - маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
      - правила заточування та встановлення різців та свердел;
      - види фрез, різців та їх основні кути;
      - основні відомості про шліфувальні круги та сегменти;
      - способи правки шліфувальних кругів та умови їх застосування;
      - призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел;
      - загальні відомості про систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості (класів точності і чистоти оброблення).

1.4. Верстатник широкого профілю 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Верстатник широкого профілю 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Верстатник широкого профілю 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Верстатник широкого профілю 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє деталі на налагоджених свердлильних, токарних та фрезерних верстатах за 12 - 14-м квалітетами (4 - 7-м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 11-м квалітетом (4-м класом точності) з застосуванням нормального різального інструменту та універсальних пристроїв з додержанням послідовності оброблення та режимів різання відповідно до технологічної карти або вказівок майстра.

2.2. Свердлить, розсвердлює, зенкує крізні та глухі отвори в деталях, розташованих в одній площині, за кондукторами, шаблонами, упорами та за розміткою на свердлильних верстатах.

2.3. Нарізає різьби з діаметром понад 2 мм і до 24 мм на прохід та в упор на свердлильних верстатах.

2.4. Нарізає зовнішню, внутрішню трикутну різьбу мітчиком або плашкою на токарних верстатах.

2.5. Фрезерує плоскі поверхні, пази, прорізі, шипи, циліндричні поверхні фрезами.

2.6. Установлює та вивіряє деталі на столі верстата та в пристроях.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Верстатник широкого профілю 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Верстатник широкого профілю 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Верстатник широкого профілю 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Верстатник широкого профілю 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Верстатник широкого профілю 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Верстатник широкого профілю 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Верстатник широкого профілю 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Верстатник широкого профілю 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Верстатник широкого профілю 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Верстатник широкого профілю 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Верстатник широкого профілю 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Верстатник широкого профілю 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Верстатник широкого профілю 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Верстатник широкого профілю 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Верстатник широкого профілю 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Верстатник широкого профілю 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автонормалі кріпильні - безцентрове шліфування.

5.2. Балони та фітинги - токарне оброблення.

5.3. Болти, гайки, пробки, штуцери, крани - фрезерування граней під ключ.

5.4. Вали довжиною до 1500 мм - обдирання.

5.5. Вкладиші - свердління отворів під змащування.

5.6. Воротки та клупи - токарне оброблення.

5.7. Втулки для кондукторів - токарне оброблення з припуском на шліфування.

5.8. Гайки нормальні - зенкування отворів.

5.9. Деталі металоконструкцій малогабаритні - фрезерування.

5.10. Кільця, складені з валом, - свердління отворів під шплінти.

5.11. Ключі торцеві зовнішні та внутрішні - токарне оброблення.

5.12. Косинці установочні - шліфування.

5.13. Маточини колінчастого валу - протягування шпонкової канавки.

5.14. Мітчики ручні та машинні - фрезерування стружкових канавок.

5.15. Осі, оправки - безцентрове шліфування.

5.16. Петлі - фрезерування шарнірів.

5.17. Пробки, шпильки - токарне оброблення.

5.18. Прокладки - фрезерування торців і скосів.

5.19. Ролики підшипників усіх типів і розмірів - попереднє шліфування торців.

5.20. Сковзуни бокові візків рухомого складу - фрезерування.

5.21. Фрези і свердла з конічним хвостом - фрезерування лопаток.

5.22. Шланги і рукави повітряні гальмові - обдирання верхнього шару гуми.

5.23. Штифти циліндричні - безцентрове шліфування.