Інструкція для посади "Верстатник широкого профілю 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Верстатник широкого профілю 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією верстатника широкого профілю 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості і правила перевірки на точність верстатів різної конструкції, які обслуговує, універсальних і спеціальних пристроїв;
      - способи установлення і вивіряння деталей;
      - геометрію, правила заточування, доведення всіх видів різального інструменту;
      - конструктивні особливості і правила застосування різних універсальних і спеціальних пристроїв;
      - будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - основи теорії різання металів в межах роботи, яку виконує;
      - основні принципи калібрування складних профілів;
      - правила визначення найвигіднішого режиму шліфування залежно від матеріалу, форми виробів і марки шліфувальних верстатів.

1.4. Верстатник широкого профілю 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Верстатник широкого профілю 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Верстатник широкого профілю 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Верстатник широкого профілю 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє деталі на токарних і фрезерних верстатах за 6 - 7-м квалітетами (2-м класом точності), на свердлильних верстатах за 6-м квалітетом (1 - 2-м класами точності) та на шліфувальних верстатах із застосуванням охолоджувальної рідини за 6-м квалітетом (1 - 2-м класами точності) за допомогою різних пристроїв та точним вивірянням у декількох площинах.

2.2. Свердлить, розгортає, розточує отвори в деталях з легованих сталей, спеціальних і твердих сплавів.

2.3. Нарізає всілякі різьби і спіралі на універсальних та оптичних ділильних головках з виконанням усіх необхідних розрахунків.

2.4. Фрезерує складні великогабаритні деталі та вузли на унікальному устаткуванні.

2.5. Шліфує і доводить зовнішні і внутрішні фасонні поверхні та сполучені з криволінійними циліндричні поверхні з важкодоступними для оброблення та вимірювання місцями.

2.6. Шліфує електрокорундом.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Верстатник широкого профілю 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Верстатник широкого профілю 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Верстатник широкого профілю 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Верстатник широкого профілю 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Верстатник широкого профілю 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Верстатник широкого профілю 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Верстатник широкого профілю 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Верстатник широкого профілю 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Верстатник широкого профілю 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Верстатник широкого профілю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Верстатник широкого профілю 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Верстатник широкого профілю 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Верстатник широкого профілю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Верстатник широкого профілю 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Верстатник широкого профілю 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Верстатник широкого профілю 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали парових і водяних турбін великої потужності - шліфування з доведенням.

5.2. Вали розподільні дизелів довжиною понад 1000 до 6000 мм - остаточне оброблення.

5.3. Гвинти і гайки з багатозахідною трапецеїдальною різьбою - обточування та нарізання різьби.

5.4. Ексцентрики зі складними лекальними кривими - фрезерування по контуру за розміткою.

5.5. Еталони хвоста лопаток парових турбін - шліфування хвостової частини та уклонів.

5.6. Інжектори водяні та парові - токарне оброблення.

5.7. Каретки токарних верстатів - остаточне фрезерування за профілем.

5.8. Картер зчеплення - фрезерування площин, свердління та розточування отворів.

5.9. Куліси ковальсько-пресового устаткування - токарне оброблення.

5.10. Лімби циліндричні та конічні - фрезерування.

5.11. Муфти багатокулачкові зі спіральними кулачками - фрезерування западин і скосів.

5.12. Патрубки парових турбін - свердління та розгортання отворів двох половин складених.

5.13. Повзуни - фрезерування площин та "ластівчиного хвоста".

5.14. Прес-форми багатомісні - шліфування.

5.15. Ротори суцільноковані парових турбін - попереднє оброблення.

5.16. Ротори турбогенераторів потужністю до 30 000 кВт - фрезерування пазів під обмотування на роторно-фрезерних верстатах.

5.17. Сектори компаундних штампів - фрезерування по контуру.

5.18. Станини різних складних верстатів великих габаритів - свердління, зенкування, розгортання отворів.

5.19. Статори турбогенераторів з водневим та форсованим охолодженням потужністю до 30 000 кВт - фрезерування пазів, розточування отворів та шліфування шийок.

5.20. Фрези черв'ячні шліцьові з криволінійним профілем - шліфування профільне зубів.

5.21. Циліндри компресорів - токарне оброблення.

5.22. Циліндри парових турбін - свердління та розгортання отворів горизонтальних та вертикальних рознімань.

5.23. Черв'яки багатозахідні - остаточне нарізання різьби.

5.24. Шатуни - токарне оброблення.