Інструкція для посади "Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електричних машин та апаратів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення та принцип дії електричних машин та апаратів, які складає;
      - технічні вимоги до складання та регулювання;
      - методи кріплення сегментів у процесі складання осердь турбо- та гідрогенераторів і великих електричних машин, пристроїв та принцип роботи спеціальних пристроїв, приладів, установок та іншого устаткування під час складання;
      - склад різних м'яких припоїв та флюсів;
      - систему допусків та посадок;
      - способи вимірювання напруга, сили струму в колі постійного та змінного струму;
      - вимірювання опору ізоляції;
      - правила організації бригадного складання та ведення обліку виконання виробничого завдання.

1.4. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає та регулює прості електричні апарати.

2.2. Виконує механічне та електричне регулювання складених електричних машин, низьковольтної та високовольтної апаратури.

2.3. Складає вузли та вироби середньої складності з застосуванням спеціальних пристроїв.

2.4. Паяє м'якими припоями.

2.5. Напресовує ротори на вали асинхронних електричних машин.

2.6. Шихтує осердя із сегментів статорів турбо- та гідрогенераторів великих високочастотних електричних машин висотою до 600 мм.

2.7. Усуває дефекти, які виявляє у процесі складання та випробування електричних машин та апаратів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник електричних машин та апаратів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Електромашинобудування: агрегати для дугового складання - з'єднання двигуна внутрішнього згоряння з генератором; електродвигуни асинхронні потужністю понад 100 кВт - загальне складання; машини електричні великі - підготовка місця на стенді під установлення приводних машин; системи магнітні машин постійного струму - складання та вивіряння зазорів та симетрії.

5.2. Електроапаратобудування: блоки випрямні систем збудження - складання; вимикачі автоматичні - остаточне складання та регулювання; вимикачі масляні горщикові - регулювання складеного апарату; вимикачі шунтувальні водяні - з'єднання вимикачів основами, з'єднання з рамою та регулювання роботи; камери дюнного гасіння - складання та регулювання; комутатори автоматів - складання; контактори змінного струму третьої-п'ятої величини - регулювання; контакти автоматів - складання; осцилятори зварювальні іскрові - складання; перемикачі гальмові та реверсивні - складання та регулювання; перетворювачі тиску - складання з підганянням деталей за місцем та випробування під тиском; стабілізатори швидкості - складання та регулювання; станції магнітні постійного струму - складання вузлів.