Інструкція для посади "Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електровимірювальних приладів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи загальної теорії електровимірювальних приладів;
      - вимоги до вимірювальних приладів високого класу;
      - методи розрахунку електровимірювальних приладів;
      - способи досягнення встановленої точності та чистоти оброблення та устаткування, пристрої та інструмент, які застосовує для цього;
      - правила визначення найвигідніших режимів різання за довідниками та паспортом верстата, основи теорії різання металів;
      - прилади та апаратуру для експериментального дослідження електровимірювальних приладів;
      - види випробувань;
      - схеми, які застосовує в процесі дослідження приладів;
      - правила розміщення апаратури та приладів на випробувальних стендах;
      - порядок проведення дослідження.

1.4. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, виконує механічне та електричне регулювання та градуює особливо складні дослідні, еталонні та унікальні зразки електровимірювальних приладів.

2.2. Виконує повне механічне оброблення складних деталей приладів з наступним термічним та слюсарним обробленням.

2.3. Бере участь у типових та експлуатаційних випробуваннях взірців різних електровимірювальних приладів високого класу із зніманням характеристик.

2.4. Розраховує електровимірювальні прилади.

2.5. Вибирає раціональну технологічну послідовність оброблення деталей та складання вузлів та приладів.

2.6. Уточнює дані креслень у процесі складання.

2.7. Складає акти перевірки приладів.

2.8. Бере участь у розробленні технічної документації.

2.9. Веде та оформляє протокол випробування приладів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник електровимірювальних приладів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Осцилографи автоматичні восьмишлейфові переносні - виготовлення вузлів та деталей, повне складання та регулювання.

5.2. Прилади вищого класу, наново розроблені, - виготовлення та регулювання.

5.3. Установки вимірювальні - повне складання та регулювання з виготовленням вузлів та деталей.