Інструкція для посади "Технік-проектувальник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік-проектувальник" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи проектування і порядок проведення техніко-економічних розрахунків;
      - методи, виконання креслярських і графічних робіт;
      - види і властивості застосовуваних будівельних матеріалів і конструкцій;
      - основи технології будівництва;
      - вимоги, пред'являємі до прийнятих проектних рішень;
      - нормативні матеріали по оформленню проектно-кошторисної документації;
      - технічні засоби проектування;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Технік-проектувальник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік-проектувальник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік-проектувальник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік-проектувальник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує під керівництвом більш кваліфікованого фахівця окремі проектні роботи, забезпечує їхню відповідність технічним завданням, діючим стандартам, технічним умовам, будівельним нормам і правилам, нормам по техніці безпеки, виробничій санітарії та протипожежному захисту.

2.2. Погоджує прийняті проектні рішення із проектними рішеннями інших розділів (частин) проекту.

2.3. Використовує при виконанні завдань каталоги і довідники, технічну документацію по типових проектних рішеннях, уніфікованим вузлам і виробам.

2.4. Виконує роботи з оформленням прив'язки до конкретних майданчиків будівництва типових і повторно застосовуваних проектів, звіренню копій проектних документів з їхніми оригіналами, а також по внесенню змін у розроблену проектно-кошторисну документацію, здачі її в архів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік-проектувальник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік-проектувальник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік-проектувальник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік-проектувальник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік-проектувальник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік-проектувальник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік-проектувальник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік-проектувальник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік-проектувальник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік-проектувальник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік-проектувальник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік-проектувальник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік-проектувальник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік-проектувальник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік-проектувальник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік-проектувальник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.