Інструкція для посади "Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді техніка з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, нормативні документи з питань технічної експлуатації, технології проведення ремонтно-відновлювальних робіт та трудомістких регламентних робіт.

1.4. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує технічну експлуатацію та ремонт обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку.

2.2. Виконує технічне обслуговування, ремонтно-відновлювальні та налагоджувальні роботи обладнання.

2.3. Контролює технічний стан обладнання, його відповідність вимогам експлуатаційно-технічної документації.

2.4. Веде облік та аналізує відмови і несправності обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.5. Веде технічну документацію.

2.6. Забезпечує виконання вимог керівних нормативних документів, які регламентують експлуатацію та ремонт обладнання.

2.7. Бере участь у розробленні пропозицій щодо ефективного використання обладнання, у проведенні заходів щодо модернізації та заміни обладнання, а також списання виробів.

2.8. Бере участь у роботі комісій з прийому обладнання в експлуатацію.

2.9. Виконує вимоги правил охорони праці та пожежної безпеки.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.