Інструкція для посади "Виробник каркасів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник каркасів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника каркасів 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову стрижневих ящиків середньої складності;
      - призначення і умови застосування складних інструментів та пристроїв;
      - будову та принцип роботи механізмів для правлення, різання та гнуття каркасів, прутків та дроту;
      - способи виготовлення стрижнів;
      - граничне навантаження для пруткових матеріалів різного перерізу;
      - способи виготовлення каркасів та інших пристроїв, які застосовуються для кріплення стрижнів в формі;
      - вимоги до жеребейок.

1.4. Виробник каркасів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник каркасів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник каркасів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник каркасів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виробляє каркаси фігурного обрису за шаблонами, ескізами та стрижневими ящиками середньої складності з підгонкою на болванках.

2.2. Виробляє різноманітні холодильники для форм та стрижнів.

2.3. Підбирає необхідні матеріали з використанням каркасів, які застосовувались.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник каркасів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник каркасів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник каркасів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник каркасів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник каркасів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник каркасів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник каркасів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник каркасів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник каркасів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник каркасів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник каркасів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник каркасів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник каркасів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник каркасів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник каркасів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник каркасів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення каркасів: Бруси поперечні та передні тракторів.

5.2. Головки блока циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

5.3. Деталі інжекторів та клапанів.

5.4. Деталі стрілочних переводів.

5.5. Корпуси та кришки кранів спускних топок паровозів.

5.6. Корпуси коробок передач.

5.7. Корпуси турбін.

5.8. Кришки арматури, гідравлічні коробки, робочі колеса з каналами, корпуси завитків, дейдвудні втулки.

5.9. Мости задні тракторів.

5.10. Патрубки наливного радіатора автомобіля.

5.11. Стакани буферні.

5.12. Центри колісних пар рухомого складу.

5.13. Шестірні з діаметром до 1500 мм.