Інструкція для посади "Оператор комп'ютерного набору I категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор комп'ютерного набору I категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи за професією оператора комп'ютерного набору II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку;
      - технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
      - послідовність виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах);
      - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
      - діловодство;
      - правила орфографії та пунктуації;
      - технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю;
      - правила захисту інформації.

1.4. Оператор комп'ютерного набору I категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор комп'ютерного набору I категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор комп'ютерного набору I категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор комп'ютерного набору I категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних у разі роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

2.2. Готує до роботи устаткування, магнітні диски, стрічки, картки, папір.

2.3. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

2.4. Оперує з файлами, записує текст на дискету або переносить на папір за допомогою друкувальних пристроїв.

2.5. Виконує інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо).

2.6. Керує режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстових і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо).

2.7. Своєчасно застосовує коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування.

2.8. Доповідає відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування.

2.9. Здійснює передавання (приймання) інформації по мережі відповідно до вимог програмного забезпечення.

2.10. Постійно вдосконалює уміння та навички роботи з клавіатурою.

2.11. У разі необхідності виконує обов'язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), веде діловодство.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор комп'ютерного набору I категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор комп'ютерного набору I категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор комп'ютерного набору I категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор комп'ютерного набору I категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор комп'ютерного набору I категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор комп'ютерного набору I категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор комп'ютерного набору I категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор комп'ютерного набору I категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор комп'ютерного набору I категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор комп'ютерного набору I категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор комп'ютерного набору I категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор комп'ютерного набору I категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор комп'ютерного набору I категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор комп'ютерного набору I категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор комп'ютерного набору I категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор комп'ютерного набору I категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.