Інструкція для посади "Клеїльник міканітів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Клеїльник міканітів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж робота за професією клеїльника міканітів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії та будову спецпристроїв, верстатів, високочастотних установок для калібрування;
      - властивості поліамідних плівок;
      - сорти та види термостійких матеріалів, які застосовує, та технічні умови на них.

1.4. Клеїльник міканітів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Клеїльник міканітів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Клеїльник міканітів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Клеїльник міканітів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес клеєння колекторних міканітів, імідофлексів, гнучких слюдянітів, поліамідних та слюдянитових стрічок на мікастрічкових машинах.

2.2. Розкладає слюду на кабельний папір у пласт товщиною до заданого розміру та складає пласти у пакети для пресування.

2.3. Завантажує пакети у спеціальну ванну з водяним розчином визначеної концентрації.

2.4. Спікає пакети міканітів у високочастотній установці.

2.5. Регулює температуру та напругу високочастотних установок.

2.6. Лакує, калібрує, пресує та розбирає пакети.

2.7. Укладає міканіти за заданими розмірами у спеціальну тару.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Клеїльник міканітів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Клеїльник міканітів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Клеїльник міканітів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Клеїльник міканітів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Клеїльник міканітів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Клеїльник міканітів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Клеїльник міканітів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Клеїльник міканітів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Клеїльник міканітів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Клеїльник міканітів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Клеїльник міканітів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Клеїльник міканітів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Клеїльник міканітів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Клеїльник міканітів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Клеїльник міканітів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Клеїльник міканітів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.