Інструкція для посади "Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією просочувальника кабелів та проводів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та взаємодію вакуум-апаратів з вакуум-насосними станціями, з гідравлічним агрегатом, установкою для примусового охолодження кабелю маслом та установкою редукування;
      - основні режими сушіння та просочування маслонаповнених кабелів, електричні схеми з'єднання жил та кабелю;
      - способи підключення до електричних виводів;
      - конструкцію кабелів;
      - призначення та застосування складних контрольно-вимірювальних приладів;
      - види браку та способи його запобігання.

1.4. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Просочує та сушить силові кабелі напругою понад 10 кВ у вакуум-апаратах та апаратах глибокого вакууму.

2.2. Просочує та сушить маслонаповнені кабелі.

2.3. Веде хімічне очищення, фільтрує та дегазує масло.

2.4. Підтримує задану вологість та вміст газу в просочувальному маслі.

2.5. Готує та обслуговує азотну, масляну та вакуумну системи, вакуум-насоси та апарати.

2.6. Виконує монтаж та настроює автоматичні регулятори та датчики режимів сушіння і просочування в апаратах.

2.7. Підготовляє азот за допомогою установки редукування.

2.8. Контролює та регулює температуру нагрівання кабелю, ступеня вакууму, подачу просочувального масла або просочувальної суміші складними контрольно-вимірювальними приладами.

2.9. Підключає жили кабелю до електричних виводів за заданою схемою.

2.10. Охолоджує кабель маслом від установки примусового охолодження.

2.11. Перевіряє устаткування на герметичність при вакуумі та під тиском.

2.12. Підналагоджує та бере участь у ремонті вакуумних насосних станцій, масляних насосів, вентилів, систем гідравлічних запорів кришок на вакуум-апаратах.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Просочувальник кабелів та проводів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.