Інструкція для посади "Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва продукту;
      - фізико-хімічні основи та суть процесу на дільниці, яка обслуговується;
      - будову та принцип роботи основного і допоміжного устаткування, щита керування, контрольно-вимірювальних приладів та регулюючих пристроїв;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - правила відбору проб.

1.4. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде простий технологічний процес згідно з регламентом з дистанційного пульта керування, який обладнаний реєструючими, записуючими та регулюючими приладами та пристроями або веде окремі операції складного багатофазного процесу під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

2.2. Продуває апарати і комунікації інертним газом.

2.3. Готує сировину, складає первинні розчини, суміші, дозує сировину і завантажує її в апарати.

2.4. Веде технологічний процес при перемішуванні реакційної маси з підігріванням або охолодженням її до заданої температури.

2.5. Подає в апарати додаткові компоненти або каталізатори.

2.6. Визначає момент закінчення реакції і готовність продукту.

2.7. Виділяє готовий продукт з реакційної маси; вивантажує продукт, фільтрує, устоює, відганяє, кристалізує, сушить, розсіває і тощо.

2.8. Відбирає проби.

2.9. Контролює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами хімічних аналізів.

2.10. Регулює параметри технологічного режиму з пульта керування.

2.11. Складає розчини і суміші заданої концентрації і рецептури.

2.12. Веде записи в технологічному журналі, веде облік руху сировини і продуктів.

2.13. Обслуговує устаткування і комунікації, якими оснащена дільниця.

2.14. Усуває дрібні несправності.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Нейтралізація кислих стоків у виробництві синтетичних жирних кислот.

5.2. Приготування композиції синтетичних миючих засобів.

5.3. Сульфування жирних спиртів при виробленні їх методом прямого окислення вуглеводневої сировини.