Інструкція для посади "Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією транспортувальника у ливарному виробництві 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи підйомно-транспортних механізмів, які застосовує під час транспортування відливок, відходів ливарного виробництва та ливарної оснастки;
      - номенклатуру матеріалів, які транспортує;
      - вимоги до готових відливок;
      - види пального та мастильних матеріалів.

1.4. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Завантажує, транспортує та вивантажує великі стрижні складної конфігурації для відповідальних відливок, готових відливок з одночасним перевезенням вантажів понад 400 до 750 кг на ділянку обрубування, опок та моделей до робочих місць формувальників, іншої ливарної оснастки та відходів ливарного виробництва вручну або за допомогою підйомних механізмів.

2.2. Укладає відливки в партії з позначенням номерів плавки.

2.3. Обслуговує підіймально-транспортні механізми та усуває дрібні несправності в них.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.