Інструкція для посади "Моторист цементувального агрегату 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Моторист цементувального агрегату 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні поняття про технологічний процес буріння свердловин і видобування нафти, газу та інших корисних копалин;
      - технічні характеристики, призначення, конструкцію, правила експлуатації агрегата, автомашини;
      - будову, взаємодію і принцип роботи всіх вузлів агрегата;
      - технологічний процес цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, хімічного оброблення, промивання і глушіння свердловин;
      - види ремонтів агрегата;
      - слюсарну справу.

1.4. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує силове обладнання і ходову частину цементувальних агрегатів тиском до 15 МПа включно (150 кгс/кв.см) під час проведення цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, хімічного оброблення свердловин.

2.2. Готує агрегат до роботи на об'єкті.

2.3. Складає, розбирає, обв'язує та опресовує лінії високого та низького тиску.

2.4. Бере участь у проведенні технологічного процесу цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, хімічного оброблення, глушіння, промивання свердловин.

2.5. Бере участь в опресуванні обсадних і бурильних труб, маніфольдів.

2.6. Забезпечує нормальну роботу двигунів агрегата.

2.7. Керує автомашиною, заправляє її.

2.8. Проводить профілактичний і поточний ремонти агрегата, автомобіля.

2.9. Оформлює документацію на проведені роботи.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Моторист цементувального агрегату 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.