Інструкція для посади "Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника з виплавлюваних моделей 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми та правила налагодження різного устаткування, яке застосовує для виплавлення та відновлення легкоплавкої маси;
      - механічні та ливарні властивості металів, які заливає в форми;
      - різні способи закріплення вогнетривкої суміші на моделях;
      - суміші вогнетривких покриттів для всієї номенклатури виплавлюваних моделей.

1.4. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Формує блоки за виплавлюваними моделями сухими та сирими наповнювачами для відливок з високовуглецевих та жаростійких сталей.

2.2. Наносить вогнетривкі покриття на особливо складні одиничні та великі моделі.

2.3. Виплавляє та прожарює особливо складні великі форми.

2.4. Контролює режими виплавлення та відновлення модельної суміші.

2.5. Налагоджує різні вібраційні пристрої.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення форм: Колеса зубчасті.

5.2. Обойми.

5.3. Свердла.

5.4. Фрези.