Інструкція для посади "Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні поняття про технологічний процес буріння свердловин на нафту і газ;
      - основи електротехніки, будову електродвигунів постійного і змінного струму, трансформаторів, електробурів усіх видів, струмопідвода та усього спеціального електрообладнання;
      - електричні схеми і технічні характеристики установок і механізмів, які обслуговуються, схему керування електробуром і автоматом подавання долота;
      - схему електропостачання та освітлення бурової;
      - інструкцію з експлуатації електробура, струмопідвода;
      - конструкцію і принцип роботи вбудованого апарата орієнтування для буріння похилих свердловин та інструкцію з експлуатації та обслуговування всього апарата;
      - технічні правила з монтажу, ремонту, ревізії та експлуатації бурового електрообладнання, повітряних і кабельних мереж;
      - будову заземлення і його призначення;
      - способи підвищення коефіцієнта потужності і забезпечення ефективного використання електроенергії.

1.4. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує електрообладнання, секційний кабельний електропідвід, електробур із застосуванням телеметричних систем, телеконтролю буріння свердловин та інші види електрообладнання на бурових установках під час буріння свердловин понад 1500 м на нафту і газ, термальні, йодобромні води та інші корисні копалини.

2.2. Оглядає і перевіряє електробур, струмоприймач, струмопідвід і усуває їх несправності.

2.3. Налагоджує автоматичний регулятор подавання долота на вибій і станцію керування електробура.

2.4. Змінює кабельні секції у бурильних трубах, ОБТ, робочій штанзі, заглибленому контакторі, запобіжному робочому перевіднику.

2.5. Стежить за правильною технічною експлуатацією струмопідвода, електробура із застосуванням телеметричних схем, струмоприймача, улаштування захисту експлуатації електробура із застосуванням мікросхем та іншого спеціального наземного електрообладнання.

2.6. Вимірює величини ізоляції електробура, контролює тиск масла.

2.7. Нагнітає масло в електробур.

2.8. Під час спуску бурового інструменту очищує контактні з'єднання і вимірює параметри ізоляції струмопідвода.

2.9. Регулює за допомогою трансформатора напругу працюючого вибійного двигуна (електробура) залежно від глибини.

2.10. Веде вахтовий журнал і облік витрат спеціальних матеріалів для безперебійної роботи під час буріння електробуром.

2.11. Керує зміною електробура, улаштуванням контролю ізоляції і кільцевого струмоприймача, роботою електромонтерів з обслуговування і ремонту електрообладнання на бурових, монтажу і демонтажу електрообладнання, включаючи спеціальне електрообладнання для буріння свердловин електробуром із застосуванням телеметричних систем і телеконтролю буріння свердловин.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.