Інструкція для посади "Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією помічника бурильника капітального ремонту свердловин 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології капітального ремонту свердловин;
      - призначення і правила експлуатації обладнання, механізмів і контрольно-вимірювальних приладів, які використовуються у капітальному ремонті свердловин;
      - порядок пуску промивальних насосів, їх конструкцію та технологію ремонту;
      - основні знання про тампонуючі суміші, хімічні реагенти, глинясті розчини і способи їх приготування;
      - правила роботи з кислотами та лугами;
      - методи освоєння свердловин;
      - схеми обв'язки обладнання;
      - типи та розміри елеваторів, підіймальних крюків, талевих блоків, кронблоків, вертлюгів та канатів, принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів, будову підіймальних споруд і механізмів;
      - послідовність операцій під час спускання і підіймання труб, штанг і нарощування інструменту;
      - інструмент, що застосовується, і правила його використання;
      - будову маршових сходів, полатей, підкранблокових майданчиків і пальців для встановлення свічок;
      - керування противикидним обладнанням;
      - безпечні прийоми праці.

1.4. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у веденні технологічного процесу капітального ремонту свердловин, у підготовчих роботах з проведення капітального ремонту свердловин.

2.2. Виконує верхові роботи з установлення насосно-компресорних та бурильних труб.

2.3. Стежить за параметрами роботи промивальних насосів.

2.4. Підвішує машинні і встановлює автоматичні ключі.

2.5. Стежить за циркуляційною системою і очищує її від шламу.

2.6. Бере участь у перевірці та проведенні змащування обладнання та інструменту; в роботах щодо оснащення і переоснащення талевої системи.

2.7. Виконує роботи з установлення труб за палець або укладання їх на містки під час спускання і підіймання бурильних і насосно-компресорних труб.

2.8. Бере участь у замірюванні труб.

2.9. Стежить за справністю талевої системи.

2.10. Готує ключі, елеватори та автомати для загвинчування та розгвинчування труб і штанг до спуско-підіймальних операцій.

2.11. Стежить за справністю маршових сходів і полатей.

2.12. Бере участь у приготуванні тампонуючих сумішей та хімічних реагентів, у проведенні кислотних і гідротермічних оброблень свердловин, у проведенні ловильних, дослідних і прострілювальних робіт, в освоєнні свердловин, у проведенні канатних методів ремонту свердловин, у складанні, розбиранні та опробуванні турбобурів і вибійних двигунів.

2.13. Виконує поточний ремонт обладнання та інструменту безпосередньо на свердловинах.

2.14. Веде контроль за справністю ротора з приводом, за параметрами затискувальних рідин, тампонуючих сумішей і хімреагентів.

2.15. Підключає і відключає електрообладнання та освітлювальну апаратуру на свердловині.

2.16. Виконує вантажно-розвантажувальні роботи.

2.17. Здійснює монтаж, демонтаж та транспортування обладнання з капітального ремонту свердловин.

2.18. Бере участь у проведенні вантажно-розвантажувальних робіт на свердловині.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі роботи на свердловинах II категорії складності.