Інструкція для посади "Формувальник машинного формування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник машинного формування 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи однотипних формувальних машин, які обслуговує, печей для випалювання оболонок та інструменту, допоміжних механізмів, пристроїв та модельно-опокової оснастки та інструменту;
      - послідовність виготовлення оболонкових форм;
      - способи виготовлення форм для простих відливок на формувальних машинах малої вантажопідйомності;
      - основні властивості формувальних матеріалів, емульсій та сумішей, форм, які застосовуються в процесі виготовлення оболонкових форм та стрижнів;
      - основні властивості металів, які заливає в форми;
      - режим роботи формувальних машин малої вантажопідйомності;
      - способи кріплення та вентиляції форм для простих та середньої складності відливок;
      - заходи з перевірки правильності установлення стрижнів за допомогою шаблонів;
      - будову ливникової системи;
      - спосіб приготування формувальних сумішей;
      - температуру підігрівання модельних плит та випалювання оболонок.

1.4. Формувальник машинного формування 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник машинного формування 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник машинного формування 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник машинного формування 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє форми для простих відливок на формувальних машинах вантажопідйомністю до 300 кг.

2.2. Формує на машинах оболонкові напівформи та стрижні для дрібних та середніх розмірів відливок простої конфігурації.

2.3. Готує машини до набивання та набиває форми для простих та середньої складності відливок.

2.4. Обробляє та складає форми для простих відливок.

2.5. Наносить емульсію та засипає формувальну суміш на моделі.

2.6. Установлює напівформи в піч для випалювання.

2.7. Знімає оболонки з модельної плити.

2.8. Складає оболонкові форми з установленням простих стрижнів.

2.9. Установлює стрижні з перевіркою за допомогою простого шаблону.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник машинного формування 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник машинного формування 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник машинного формування 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник машинного формування 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник машинного формування 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник машинного формування 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник машинного формування 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник машинного формування 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник машинного формування 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник машинного формування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник машинного формування 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник машинного формування 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник машинного формування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник машинного формування 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник машинного формування 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник машинного формування 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Машинне формування: Зірочки для очищення відливок в барабанах.

5.2. Кришки редукторів.

5.3. Колосники вагонних печей.

5.4. Поршні.

5.5. Радіатори опалювальні простої форми (без ребер).

5.6. Стакани буферні.

5.7. Фланці з діаметром до 300 мм.

5.8. Холодильники простої конфігурації.

5.9. Циліндри та поршневі важелі паровозних прес-маслянок.