Інструкція для посади "Майстер з підготовки газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з підготовки газу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації виробництва і технології видобутку газу;
      - технологічний регламент і схему установки;
      - конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та режим роботи устаткування установки;
      - технічні умови на продукцію, яка виготовляється;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи законодавства з охорони навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з підготовки газу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з підготовки газу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з підготовки газу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з підготовки газу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво бригадою з підготовки газу.

2.2. Забезпечує виконання бригадою в установлені терміни виробничих завдань, ефективне використання виробничих потужностей, економію витрат сировини, матеріалів та систематичне підвищення продуктивності праці.

2.3. Забезпечує підтримання заданих параметрів режиму роботи установки з підготовки газу згідно з технологічним регламентом.

2.4. Здійснює постійний контроль за справним станом, правильною експлуатацією устаткування, механізмів, інструменту.

2.5. Запобігає та усуває можливі неполадки в роботі устаткування.

2.6. Забезпечує щоденний контроль за правильним веденням технологічної документації персоналом, виявляє порушення, аналізує причини їх виникнення і вживає заходів щодо їх усунення.

2.7. Здійснює персональний і постійний контроль за якістю газу, виявляє причини порушень і оперативно вживає заходів до відновлення якості.

2.8. Здійснює керівництво складними і небезпечними роботами.

2.9. Забезпечує контроль за стоками в промислову каналізацію і викидами в атмосферу, якісну підготовку апаратів до технічного огляду і підготовку для проведення ремонтних робіт на установці.

2.10. Контролює якість проведених робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою.

2.11. Бере участь у розробленні інструкцій і технологічного регламенту установки.

2.12. Здійснює формування бригад.

2.13. Координує діяльність бригад, які обслуговують основні бригади.

2.14. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання до окремих робітників, ланок відповідно до затверджених графіків виробництва.

2.15. Аналізує результати виробничої діяльності.

2.16. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з підготовки газу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з підготовки газу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з підготовки газу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з підготовки газу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з підготовки газу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з підготовки газу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з підготовки газу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з підготовки газу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з підготовки газу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з підготовки газу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з підготовки газу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з підготовки газу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з підготовки газу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з підготовки газу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з підготовки газу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з підготовки газу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.