Інструкція для посади "Електрогазозварник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрогазозварник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні відомості про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, газозварювальної і газорізальної апаратури, газогенераторів, електрозварювальних автоматів та напівавтоматів, кисневих і ацетиленових балонів, редукувальних приладів і зварювальних, які обслуговує;
      - правила користування пальниками, редукторами, балонами, які застосовує;
      - способи і основні прийоми прихвачування, форми оброблення шва під зварювання, правила забезпечення захисту під час зварювання в захисному газі, види зварних з'єднань і типи швів;
      - підготовку кромок виробів для зварювання;
      - типи обробок та позначення зварних швів на кресленні;
      - основні властивості електродів, зварювального металу і сплавів, газів та рідин, які застосовує під час зварювання;
      - залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;
      - залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;
      - призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;
      - характеристику газового полум'я, габарити брухту за Державним стандартом.

1.4. Електрогазозварник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрогазозварник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрогазозварник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрогазозварник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне кисневе різання та різання бензорізальними та гасорізальними апаратами стального легковагового і важкого брухту.

2.2. Виконує ручне дугове, плазмове, газове автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей.

2.3. Виконує кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва металу простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну, на переносних стаціонарних та плазморізальних машинах.

2.4. Прихвачує деталі, вироби конструкцій у всіх просторових положеннях.

2.5. Готує вироби, вузли та з'єднання під зварювання.

2.6. Зачищає шви після зварювання та різання.

2.7. Забезпечує захист зворотної сторони зварного шва в процесі зварювання в захисних газах.

2.8. Наплавляє прості невідповідальні деталі.

2.9. Усуває раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках.

2.10. Підігріває конструкції і деталі під час правлення.

2.11. Читає прості креслення.

2.12. Готує газові балони до роботи.

2.13. Обслуговує переносні газогенератори.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрогазозварник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрогазозварник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрогазозварник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрогазозварник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрогазозварник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрогазозварник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрогазозварник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрогазозварник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрогазозварник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрогазозварник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрогазозварник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрогазозварник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрогазозварник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрогазозварник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрогазозварник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрогазозварник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки трансформаторів - підварювання стінок під автоматичне зварювання.

5.2. Балки колискові, бруси підресорні і надресорні суцільнометалевих вагонів та вагонів електросекцій - приварювання підсилювальних косинців, напрямних та центрувальних кілець.

5.3. Балки прокатні - наварювання точок, захоплюючих штабів за розміткою.

5.4. Башмаки леєрних стояків - різання на кораблі.

5.5. Бійки і шаблони парових молотів - наплавлення.

5.6. Болти буксові, колончасті і центрові - наплавлення місць спрацювання.

5.7. Брухт стальний для шихти - різання.

5.8. Відливки стальні та чавунні дрібні - усування раковин на місцях, які не обробляються, плавленням.

5.9. Деталі каркасів бортового тенту - прихвачування та обварювання.

5.10. Деталі металевих контейнерів - гаряче правлення.

5.11. Діафрагми рам платформ і металевих напіввагонів - приварювання ребер.

5.12. Додатки та ливники на стальних відливках товщиною до 300 мм - різання.

5.13. Жеребейки - зварювання.

5.14. Заклепки - різання головок.

5.15. Каркаси і деталі гальмових площадок вантажних вагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів - зварювання.

5.16. Кожухи і огорожі, слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин - зварювання.

5.17. Кожухи масляних насосів і фільтрів автомобілів - наплавлення раковин у відливках.

5.18. Кришки жолобів підвагонного освітлення - зварювання.

5.19. Кронштейни жниварки, валики гальмового керування - зварювання.

5.20. Кронштейни кріплення глушника до рами автомобіля - наплавлення тріщин.

5.21. Кронштейни для кріплення гірничошахтного устаткування - зварювання.

5.22. Кронштейни підрамників автосамоскидів - зварювання.

5.23. Листи кутові внутрішнього і зовнішнього обшивання трамвая - заварювання надрізів.

5.24. Накладки і підкладки ресорні - зварювання.

5.25. Опоки дрібні - приварювання вушок.

5.26. Опоки стальні дрібних розмірів - зварювання вушок.

5.27. Піддони до верстатів - зварювання.

5.28. Підсилювачі крил автомобілів - зварювання.

5.29. Рами баків трансформаторів - зварювання.

5.30. Рами матраців ліжок, сітки панцерні та ромбічні - зварювання.

5.31. Труби приймальні - наплавлення запобіжних сіток.

5.32. Фіксатори гідравлічні механізмів автосамоскидів - зварювання.

5.33. Фундаменти невідповідальні, дрібні вузли з маловуглецевих і низьколегованих сталей - напівавтоматичне зварювання на стелажі.