Інструкція для посади "Формувальник машинного формування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник машинного формування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника машинного формування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи формувальних машин різних типів, способи виготовлення форм для відливок середньої складності на машинах середньої вантажопідйомності та складних тонкостінних відливок на машинах малої вантажопідйомності;
      - послідовність виготовлення оболонкових форм складних відливок;
      - вплив властивостей формувальних матеріалів на якість відливок;
      - будову та ливарні властивості металу;
      - властивості основних та допоміжних матеріалів та способи приготування формувальних сумішей та емульсій;
      - ливникові системи;
      - режим випалювання оболонок;
      - будову та правила користування всіма видами інструменту, пристроями та модельно-опоковою оснасткою;
      - способи кріплення та вентиляції форм для складних та тонкостінних відливок;
      - вимоги до обробки та складання форм для відливок середньої складності;
      - заходи перевірки правильності установлення стрижнів за допомогою складних шаблонів.

1.4. Формувальник машинного формування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник машинного формування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник машинного формування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник машинного формування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє форми для відливок середньої складності на формувальних машинах вантажопідйомністю понад 300 до 750 кг та форми складних та тонкостінних відливок, а також для великих простих та середньої складності відливок на машинах вантажопідйомністю до 300 кг.

2.2. Готує до набивання та набиває форми для складних та тонкостінних відливок, а також для великих простих та середньої складності відливок.

2.3. Формує на машинах оболонкові напівформи та стрижні для великих відповідальних відливок складної конфігурації.

2.4. Обробляє та складає форми для відливок середньої складності.

2.5. Установлює стрижні з перевіркою за допомогою декількох простих шаблонів.

2.6. Виготовляє прості форми та форми середньої складності за допомогою піскомета.

2.7. Склеює оболонкові форми пульвербакелітом в гарячому стані.

2.8. Складає оболонкові форми з установленням складних стрижнів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник машинного формування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник машинного формування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник машинного формування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник машинного формування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник машинного формування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник машинного формування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник машинного формування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник машинного формування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник машинного формування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник машинного формування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник машинного формування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник машинного формування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник машинного формування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник машинного формування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник машинного формування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник машинного формування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Машинне формування: Барабани гальмові.

5.2. Баласт спеціальний повновісний.

5.3. Букси колісних пар рухомого складу.

5.4. Відливки суднової арматури прості.

5.5. Відливки різні, трійники, важілі.

5.6. Втулки, кронштейни та обойми суднової арматури.

5.7. Замки, упорні косинці, центрувальні розетки та тягові хомути автозчепів.

5.8. Картери коробок передач.

5.9. Ковші екскаваторів.

5.10. Корпуси вагонних печей.

5.11. Маточини задніх коліс автомашин.

5.12. Мульди розливних машин.

5.13. Поперечини, комінгси, які мають до 5 стрижнів.

5.14. Стакани, тарілки, циліндри суднової арматури.

5.15. Сопла газових пальників.

5.16. Супорти, кронштейни металорізальних верстатів.

5.17. Струмознімачі.

5.18. Фланці з діаметром понад 300 мм.

5.19. Центри колісних пар рухомого складу.

5.20. Складання форм: Башмаки та колодки гальмові локомотивів та вагонів.

5.21. Кришки редукторів.