Інструкція для посади "Формувальник ручного формування 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник ручного формування 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - виготовлення простих форм;
      - послідовність виготовлення оболонкових напівформ;
      - властивість емульсії та сумішей, які застосовує під час виготовлення оболонкових форм та стрижнів;
      - призначення ливників та випорів;
      - призначення та застосування простого інструменту та пристроїв, необхідних для виготовлення форм;
      - основні відомості про метал, який заливається;
      - спосіб приготування формувальних сумішей;
      - температуру підігрівання модельних плит та випалювання оболонок.

1.4. Формувальник ручного формування 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник ручного формування 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник ручного формування 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник ручного формування 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Формує вручну за моделями, в опоках або в ґрунті для простих відливок малих розмірів, що мають на поверхні невеликі виступи з дрібними та простими стрижнями.

2.2. Формує вручну оболонкові напівформи та стрижні для дрібних та середніх розмірів відливок простої конфігурації під керівництвом формувальника вищої кваліфікації.

2.3. Складає форми для середніх та малих простих відливок з постановкою стрижнів прямолінійних обрисів.

2.4. Готує опоки для набивання.

2.5. Наносить емульсії та засипає формувальну суміш на моделі.

2.6. Виконує окремі прості формувальні операції або набиває та трамбує форми для великих простих відливок під керівництвом формувальника вищої кваліфікації.

2.7. Установлює в піч для випалювання оболонкові напівформи.

2.8. Знімає оболонки з модельної плити.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник ручного формування 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник ручного формування 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник ручного формування 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник ручного формування 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник ручного формування 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник ручного формування 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник ручного формування 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник ручного формування 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник ручного формування 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення форм: Башмаки зі стрижнями з найбільшим розміром до 500 мм.

5.2. Важілі.

5.3. Вкладиші, бугелі та подібні деталі з діаметром валу до 300 мм.

5.4. Вкладиші шиберного напряму.

5.5. Гайки пожежні накидні.

5.6. Заготовки втулок зі стрижнями та поршневі кільця з діаметром до 300 мм.

5.7. Клини фрикційні апаратів автозчепів.

5.8. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром до 300 мм.

5.9. Колодки гальмові вагонів.

5.10. Колосники для кімнатних печей.

5.11. Корпуси вентилів з отворами з діаметром до 50 мм.

5.12. Корпуси рейко-зубчастих, гвинтових та важільно-рейкових домкратів.

5.13. Косинці арочні.

5.14. Лійки ливникові Муфти з'єднувальні з діаметром до 300 мм.

5.15. Обмоткотримачі електромашин з діаметром до 500 мм.

5.16. Опоки з площею рознімання до 0,5 кв.м.

5.17. Патрубки з отворами з діаметром до 80 мм.

5.18. Пробки дишлові, ніпелі батарей опалення.

5.19. Рамки для стрижнів.

5.20. Ролики.

5.21. Роульси кіпових планок з діаметром до 250 мм.

5.22. Ручки.